Nieuws

Samengevat: Themaweek Droogte bij Groen Kennisnet

Afgelopen week was het themaweek Droogte bij Groen Kennisnet. Vind hier alle berichten en de column over droogte uit de themaweek handig bij elkaar op één pagina.

In de themaweek is er aandacht besteed aan de gevolgen van droogte op de landbouw, natuur en samenleving. Zo lees je onder andere over droogte in de stad, droogteschade in de natuur, bodemdaling en stikstofhuishouding in heide.

Bedrijfswaterplannen en vochtsensoren in de strijd tegen droogte

Voor het derde jaar op rij was de zomer droog. Beheerders van golfterreinen en sportvelden zoeken naar mogelijkheden om grasvelden groen te houden en het beschikbare water zo goed mogelijk te benutten. Vochtsensoren en bedrijfswaterplannen kunnen daarbij helpen.

Column: Drinkwater verdelen in tijden van droogte

Lennart Pompe, voormalig omgevingsmanager bij een drinkwaterbedrijf, belicht knelpunten bij drinkwatervoorziening en geeft zijn visie over het waterverdelingsvraagstuk.

Peilgestuurde drainage tegen bodemdaling door verdroging

Verdroging van veenweidegebieden door verlaging van het grondwaterpeil heeft als effect dat de bodem daalt. Peilgestuurde drainage lijkt een goede manier om die bodemdaling te beperken.

Droogte zorgt voor verstoorde stikstof-huishouding in heide

Als gevolg van successie en stikstofdepositie hoopt stikstof zich in droge heidegebieden op in de bovenste laag van de bodem. Droogte verstoort die stikstofhuishouding sterk, blijkt uit onderzoek. De stikstof komt dan vrij, kan uitspoelen naar grondwater en beïnvloedt de vegetatie dan drastisch.

Aanbod lesmateriaal droogte bij Groen Kennisnet

Nederland krijgt vaker te maken met droogte. Daarom wordt het steeds belangrijker om te leren hoe we met droogte om moeten gaan. Ook voor het onderwijs is er veel materiaal beschikbaar over de droogteproblematiek.

Onherstelbare schade in natuur na drie droge zomers

De zomer van 2020 was - na de droge zomers van 2018 en 2019 - opnieuw droog. Dit leidt in sommige gevallen tot onomkeerbare schade in natuurterreinen, zo blijkt uit een inventarisatie van terreinbeherende organisaties.

Voorkom hitte en droogte in de stad

Klimaatverandering zal naar verwachting leiden tot meer hittegolven, droge zomers of extreme weersomstandigheden. In stedelijk gebied zullen die gevolgen sterker merkbaar zijn. Gemeenten kunnen er op inspelen door een andere inrichting van de stad.

(Bron foto:3BE via Pixabay)