Nieuws

Samenhangend perspectief voor landelijk- en stedelijk gebied in 2050

Ondergaande zon over weiland - CreativeNature_nl via iStock
Bron foto: CreativeNature_nl (iStock)
Samenvatting
 • Onderwerp
  kennis en Innovatieagenda Landbouw-Water en Voedsel
 • Interessant voor
  terreinbeheerders, tuinders, akkerbouwers, beleidsmakers, adviseurs
Bekijk de bronnen
Inrichting en gebruik van landelijk- én stedelijk gebied passen in 2050 binnen de randvoorwaarden van natuurlijke systemen zoals klimaat, water en bodem. Ze dragen bij aan brede welvaart voor wie er leven, werken en recreëren. Voor beide gebiedstypen bestaat een samenhangend, op water en bodem gebaseerd perspectief. Deze missie staat beschreven in een nieuwe Kennis en Innovatieagenda Landbouw-Water en Voedsel die de overheid heeft opgesteld voor de periode 2024-2027.

Voor de komende vier jaar hebben topsectoren, ministeries en andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen een agenda opgesteld die beschrijft welke nieuwe kennis en innovatie in het groenblauwe domein in het bijzonder gewenst is: de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel (KIA-LWV)

Alleen als stad en land zo zijn ingericht dat alle activiteiten plaatsvinden binnen de grenzen van het natuurlijke systeem, kan de balans worden hersteld. De balans herstellen is ook op sociaal vlak een doel: door middel van brede welvaart wordt ingezet op het vergroten van de leefbaarheid in het landelijk gebied.

Om te komen tot een samenhangend perspectief voor het landelijk- en stedelijk gebied in 2050 zijn er drie innovatieprogramma's uitgewerkt:

 • Toekomstbestendige ruimtelijke inrichting landelijk gebied
 • Toekomstbestendige inrichting bebouwd gebied
 • Toekomstbestendig zoetwatersysteem

  Deze kennis- en innovatie-agenda voorziet de komende jaren in het bijzonder een rol voor ‘slimme’ technologieën en voor biotechnologie.

  Bronnen

  (2)