Nieuws

Samenvatting onderzoeksagenda verschenen

TKI-BBE heeft een samenvatting van de onderzoeksagenda voor de komende jaren uitgebracht. In de samenvatting wordt beschreven hoe de biobased economy een flinke stap dichterbij kan komen.

De onderzoeksagenda bevat vier programmalijnen:

  • Thermische conversie
  • Chemisch katalytische conversie
  • Microbiologische conversie
  • Solar capturing en biomassaproductie

Daarnaast zijn er twee actielijnen waarin onderzoek wordt gedaan naar maatschappelijke en economische ontwikkelingen rondom de biobased economy in Nederland en naar de stimulering van de maatschappelijke waardering voor biobased producten.