Nieuws

Samenwerken aan natuur en recreatie in Green Deals

Gastvrijheidsbedrijven moeten voortdurend blijven vernieuwen met nieuwe concepten en nieuwe voorzieningen. Recreanten en toeristen zijn immers veeleisend en hun wensen veranderen van jaar tot jaar. De concurrentie is groot en zit niet stil.

Bedrijven zoeken daarom naar mogelijkheden om aan de veranderende wensen van recreanten en toeristen tegemoet te komen. Ze willen uitbreiden of nieuwe activiteiten ontwikkelen. Maar wanneer gastvrijheidsbedrijven zich in gebieden bevinden met kwetsbare natuur, zijn de mogelijkheden beperkt. Natuurorganisaties en overheden belemmeren hun ontwikkelruimte.

Groen en groei

Bedrijven uit de recreatiesector kunnen ook de samenwerking zoeken met overheid, natuur- en maatschappelijke organisaties en groen en groei combineren. De brochure 'Aan tafel,' van de Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR), die in april werd gepresenteerd, laat zien hoe je groen en groei kunt combineren in de gastvrijheidsector. In die brochure zijn 'Green deals' beschreven op het gebied van natuur en gastvrijheid.

Green Deal

Een 'Green Deal' is een set afspraken tussen overheid en andere partijen: bedrijven en maatschappelijke organisaties om duurzame plannen uit te voeren. Wanneer bedrijven tegen knelpunten aanlopen als ze een duurzame stap willen maken - in dit geval op gebied van recreatie, groen en groei - kan de overheid helpen die knelpunten op te lossen. In de brochure worden stappen beschreven om zo'n samenwerking vorm te geven.

Samenwerken

De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in het land ervaringen opgedaan met die manier. Partijen spreken er samen af welke doelen ze willen realiseren op het gebied van groen en groei. Die aanpak leidt tot resultaten, zo blijkt uit een evaluatie door STIRR. Ondernemers slagen er in om meer ontwikkelruimte te krijgen en de omgevingskwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd lukt het overheden en andere betrokken partijen om een deel van hun groene of economische ambities te halen.

De brochure 'Samenwerken aan groen, groei en gastvrijheid, lessen uit Green Deals Natuur & Gastvrijheid is door STIRR opgesteld in opdracht van het ministerie van EZ.

(Bron foto: doelbeelden.nl)