Nieuws

Samenwerken in afstudeerkringen werkt motiverend

Het maken van een afstudeerwerkstuk blijkt voor sommige studenten een struikelblok. Werkdruk en de zwaarte van het studieprogramma leiden tot studievertraging. Studenten ervaren het werken in afstudeerkringen als motiverend.

Veel studenten bij Aeres Hogeschool beginnen gemotiveerd aan hun afstudeerwerkstuk, maar die motivatie neemt in de loop van de tijd af, constateert Wietske van Dijk in haar MSc-Thesis. Dit leidt tot studievertraging. Naast gebrek aan motivatie spelen werkdruk en zwaarte van het programma daarbij ook een rol.

Afstudeerkring

Om het studierendement te verbeteren, zijn in het studiejaar 2017/2018 afstudeerkringen geïntroduceerd in plaats van individuele begeleiding van de student bij de studies Toegepaste Biologie, Biologie en Voeding & Gezondheid. Van Dijk vroeg zich af of zo'n afstudeerkring ook echt helpt. Belangrijkste onderzoeksvraag voor haar afstudeeronderzoek was in hoeverre afstudeerkringen kunnen zorgen voor het behoud van motivatie van studenten tijdens het maken van hun afstudeerwerkstuk.

In een afstudeerkring werken 5 tot 12 studenten en één of meer docenten samen. Eens per maand komt de groep bij elkaar en wordt de voortgang van ieders afstudeerwerkstuk besproken. Daarnaast wordt gewerkt aan onderzoeksvaardigheden en aan passende inhoudelijke thema’s. Studenten krijgen niet alleen begeleiding, maar zijn ook medebegeleider van de andere studenten in de groep.

Motivatieverloop

Van Dijk keek tijdens het onderzoek naar de mate van motivatie bij studenten bij aanvang van het studiejaar en halverwege het studiejaar. Ze voerde diepte interviews uit om zicht te krijgen in de oorzaken voor het motivatieverloop. Daarnaast observeerde ze de afstudeerkringen.

Uit het onderzoeksverslag 'Samen sta je sterker in een afstudeerkring' blijkt dat door te werken in afstudeerkringen de motivatie niet afneemt. Studenten vinden het motiverend als ze werken aan hun voortgang en inhoudelijk leren. Het werken aan competentieontwikkeling in samenwerking met de groep medestudenten helpt daar bij. In haar thesis komt Van Dijk met de anbeveling verder voort te bouwen op een sterke vakinhoudelijke component van de afstudeerkringen.

(Bron foto: StockSnap via Pixabay)