Nieuws

Samenwerking brengt glasaalintrek in kaart

Massa kronkelende glasaal  - Joyce Godsey via Istock
Bron foto: Joyce Godsey, Istock (Istock licentie)
Samenvatting
  • Onderwerp
    paling, glasaal, populatie herstel
  • Interessant voor
    beleidsmakers, vissers, terreinbeheerders
Bekijk de bronnen
De aankomst van glasaal aan de Belgisch-Nederlandse kust is sinds 2000 stabiel laag. Dat is een van de resultaten van het project ‘Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’ die tijdens het Glasaal webinar op 14 september 2023 gedeeld werden.

Tijdens het Glasaal webinar presenteerden Ravon, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo), Good Fish, Wageningen Marine Research (WMR) en Van Hall Larenstein (VHL) de resultaten van het project 'Een toekomst voor de paling: Kennisplatform Aal II’.

Het is de partners gelukt om een grote hoeveelheid data over de aankomst van glasaal aan de Belgisch-Nederlandse kust samen te brengen tot een statistisch onderbouwde trend. Deze trend laat zien dat de aankomst van glasaal de afgelopen 22 jaar stabiel laag is. Aantallen glasaal liggen in de orde van 1 procent ten opzichte van 50 jaar geleden.

Deze inzichten helpen beleidsmakers, waterbeheerders, natuurorganisaties en de visserijsector integraal samen te werken aan gezonde aalpopulaties en bij te dragen aan aalherstel op de lange termijn.

Lees de belangrijkste hoofdlijnen en uitkomsten van dit webinar in het VISionair artikel Glasaal langs de lat.