Nieuws

Samenwerking door CIV Agri & Food

Goed opgeleide werknemers zijn essentieel voor de agrarische en foodsector. Het Centrum Innovatief Vakmanschap Agri & Food zet zich in voor de opleiding van innovatieve vakmensen voor deze sectoren. Vakblad Groen Onderwijs sprak recentelijk met de projectleider Arry Verhage.

Om het beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven en ondernemerschap en innovatie te bevorderen, is in 2013 CIV Agri & Food ontstaan. Het CIV stimuleert samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven én binnen het onderwijs. Daarnaast is innovatie een belangrijk thema. De uitwerking gebeurt binnen de zogenaamde meeting points. In totaal zijn het er acht waarvan de vier food points regionaal actief zijn. De vier agrarische points opereren landelijk, deze richten zich ieder op een bepaald onderdeel binnen de agrarische sector, namelijk akkerbouw, melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij. Het onderwijs en bedrijfsleven ontmoeten elkaar hier en werken samen om MBO-studenten en werkenden door te laten groeien tot innovatieve vakprofessionals.

Samenwerking

In de praktijk blijkt dat door cultuurverschillen de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs soms moeilijker is dan van te voren gedacht. Belangrijk is om je te realiseren dat je samen verder komt. Het CIV helpt hierbij, aldus Verhage. Vanwege de kleinschaligheid van opleidingen werken scholen ook onderling met elkaar samen. Het CIV akkerbouw bijvoorbeeld organiseerde themadagen over pootaardappelen waar leerlingen van scholen uit heel Nederland naar toe kwamen. De vraag die hierbij ontstaat, is hoe je onderwijs op een andere manier kan organiseren. Innovatie heeft dus niet alleen betrekking op het bedrijfsleven, maar ook op vernieuwing van het onderwijs. Kennis en ervaringen worden met elkaar gedeeld om zo van elkaar te kunnen leren.

Doelstelling is dat uiteindelijk de meeting points zonder het CIV door kunnen gaan. Een structurele samenwerking is belangrijk voor het succes. Eén van de speerpunten is ook bredere samenwerking dan bijvoorbeeld alleen mbo of binnen groen onderwijs. Daarnaast is de rol van de docent cruciaal. De docent moet op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, verbinding leggen naar de opleiding en leerlingen inspireren.(Bron foto: Vakblad Groen Onderwijs)