Nieuws

Samenwerking in bijenonderzoek tussen hogescholen Van Hall Larenstein en Inholland

Nieuwe lector Frens Pries en associate lector Arjen Strijkstra gaan intensief samenwerken om de gezondheid van bijen en andere bestuivers in Nederland te verbeteren.

Sinds januari 2019 zijn Frens Pries en Arjen Strijkstra aangetreden als respectievelijk lector en associate lector bij het lectoraat Bijengezondheid van Van Hall Larenstein. Bovendien werd Frens Pries aangetrokken als lector bij de onderzoekslijn Duurzame bestuiving van gewassen van Inholland. Samen hopen ze de komende jaren het bijenonderzoek in Nederland een boost te geven.

Bijengezondheid

Volgens Pries sluit de samenwerking tussen de hogescholen goed op elkaar aan vanwege de regionale positie en profilering die beide innemen. Bij Van Hall Larenstein werd het lectoraat Bijengezondheid ingesteld in 2015 voor een periode van 6 jaar. Het lectoraat doet in nationaal en internationaal verband onderzoek naar het welzijn van alle bijensoorten in Nederland en de problemen die daarbij ontstaan. De hogeschool is tevens medeondertekenaar en partner van de Nationale Bijenstrategie (2018).

Bij Inholland is het onderzoek naar duurzame bestuiving van gewassen ingebed in het praktijkgericht onderzoek naar duurzame oplossingen voor gezondheid, leven en voedsel in de metropool. Bestuiving door bijen is namelijk van groot belang voor de voedselproductie en het hele ecosysteem. In dat verband wil Pries samenwerken met imkers, overheid en natuurorganisaties om bijensterfte tegen te gaan.

Landschap

Pries en Strijkstra zijn al enige jaren bekenden in het bijenonderzoek en kennen elkaar goed via een aantal onderzoeksprojecten. Voor de nabije toekomst willen ze zich ook meer richten op het verbeteren van het landschap voor insecten in het algemeen, niet alleen bijen. Daarvoor is tevens intensievere samenwerking gepland met landschapsonderzoekers bij Inholland Delft en andere hogescholen.

(Bron foto: Pixabay)