Nieuws

Samenwerking Noordelijke Kennisinstellingen

Vijf Noordelijke kennisinstellingen verbinden hun biobased activiteiten onder de noemer BERNN.

Tijdens het Biobased Business Event op 22 september j.l. heeft het verband zich aan de buitenwereld gepresenteerd.
De biobased economy (BBE) betreft de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie met biomassa als grondstof. In Noord-Nederland is een goede balans van landbouw en chemie aanwezig om hier optimaal gebruik van te maken. Dit is onlangs ook al erkend door de Europese Commissie, welke Groningen en Drenthe tot Europese modelregio voor de biobased economy heeft uitroepen.

Bundeling van kennis en capaciteit heeft meerwaarde in het oplossen van de uitdagingen die biobased economy met zich meebrengt. De Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hebben zich daarom verenigd onder de noemer ‘Bio Economy Region Northern Netherlands’ – BERNN. Deze kennisinstellingen zijn actief in al deze sectoren en vormen de essentiële sleutel naar innovatieve producten en processen. Innovaties zijn immers afhankelijk van de talenten van de (toekomstige) medewerkers. Een goed opgeleide beroepsbevolking met kennis van de BBE slaat hierin de brug.

De organisatie wil in de komende jaren gezamenlijk projecten opzetten en werken aan gemeenschappelijk onderwijs. Ook profileert BERNN zich als centraal aanspreekpunt voor bedrijfsleven, overheden en andere organisaties op biobased gebied.

Links

(1)