Menu
Nieuws

SAVE netwerk: Eetbaar erfgoed onvoldoende gewaarborgd in EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Er bestaan grote verschillen tussen nationale overheden op welke manier het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) wordt geïmplementeerd. Bescherming van (ondernemers met) levend erfgoed krijgt in veel landen te weinig aandacht. Jaarlijks komen de diverse Europese erfgoedorganisaties aangesloten bij het SAVE netwerk bijeen voor kennisuitwisseling, en dit jaar stond het toekomstig GLB ter discussie.

false

(1)