Nieuws

SAVE netwerk: Eetbaar erfgoed onvoldoende gewaarborgd in EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Er bestaan grote verschillen tussen nationale overheden op welke manier het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) wordt geïmplementeerd. Bescherming van (ondernemers met) levend erfgoed krijgt in veel landen te weinig aandacht. Jaarlijks komen de diverse Europese erfgoedorganisaties aangesloten bij het SAVE netwerk bijeen voor kennisuitwisseling, en dit jaar stond het toekomstig GLB ter discussie.

Safeguard for Agricultural Varieties in Europe (SAVE) is een netwerk met 22 partnerorganisaties uit 15 verschillende landen. Samen maken ze zich sterk voor het veilig stellen van de rassen (zoals in geval van dierziekten) maar ook het promoten van de rassen en gewassen. Van belang voor het netwerk is dat het levend erfgoed wordt erkend en gewaarborgd in Europees beleid. De Stichting Zeldzame Huisdierrassen is voorzitter van het SAVE netwerk. De jaarlijkse bijeenkomst werd dit jaar in Portugal georganiseerd.

Belang ondernemers met zeldzame rassen

In de EU2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling worden 17 duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd. In grote lijnen gaan de doelen over het tegengaan van armoede, het beschermen van de planeet en bouwen aan economisch perspectief voor iedereen. De ontwikkeling richting een grootschalige en gespecialiseerde landbouw hebben kleinere ondernemers met zeldzame rassen in de verdrukking gebracht. Terwijl juist ook deze producenten een grote rol kunnen spelen in het verduurzamen van onze voedselproductie en kunnen bijdragen aan variatie in het landschap en ons voedsel. Het traditioneel houden van dieren, of werken met zeldzame planten wordt niet apart genoemd of ondersteund in de agenda en dit is zorgelijk, aldus het SAVE netwerk. SAVE partners hebben een ‘statement’ opgesteld om aandacht te vragen voor bovenstaande. 

Arca Deli awards

Naast het seminar werden er ook excursies georganiseerd en werden traditiegetrouw  de “Arca Deli awards” toegekend. Dit zijn certificaten bestemd voor ondernemers met bijzondere producten van zeldzame streekrassen in Europa. Alle vier de inzendingen hebben een award gekregen: het ging hierbij om een ‘Patrijske’, een Zeelands bier gemaakt van zeldzaam graan, een tas gemaakt van leer van een zeldzame Hongaarse koe, een salami en gerookte ham met whiskey van het Mangalitsa varken uit Zwitserland, en de bijzondere boon ‘Feijao Tarreste’ uit Portugal.

Een verslag van de reis verschijnt in de volgende uitgave van E-News, de digitale nieuwsbrief van SAVE.

(Bron foto: SAVE)