Nieuws

Schapen en geitenrassen veilig in de genenbank

In de genenbank worden zeldzame Nederlandse rassen veilig gesteld. De opbouw van de genenbank bestond uit stieren- en hengstensperma en wordt door CGN uitgebreid naar de andere landbouwhuisdiersoorten.

Sperma invriezen van een nieuwe diersoort wordt voorafgegaan door onderzoek naar spermawinning en invriesmethoden. Naast ejaculaat spermawinning is voor rammen en bokken een unieke methode van spermawinning ontwikkeld door epidydimaal sperma uit de bijbal te isoleren (na castratie of slacht). Met een inseminatieproef is aangetoond dat dit epidydimale sperma goed kan bevruchten. In totaal zijn afgelopen decennium ruim 34.000 doses rammen- en bokkensperma van 12 rassen opgeslagen in de genenbank.

Naast de heideschaaprassen zijn het Melkschaap, de Zwartbles, de Blauwe Texelaar, de Nederlandse Landgeit en de Nederlandse Bonte en Witte geit toegevoegd aan de genenbank. In rapport 29 is verslag gedaan van de werkzaamheden afgelopen decennium. En het is een voortgaand proces, CGN wil in 2013-2014 verder met de Nederlandse rassen die nog niet (of niet voldoende) in de genenbank zitten, waaronder de Toggenburger geit en de schapenrassen Flevolander, Swifter, Noordhollander en de (niet zeldzame) Texelaar.


(Bron foto: CGN)