Nieuws

Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst? Verslag van de 7e internationale Schelpdierconferentie

Mosselen - stux via Pixabay
Bron foto: stux, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    schelpdierkweek
  • Interessant voor
    beleidsmakers, schelpdierkweekers, vissers
Bekijk de bronnen
Op 17 en 18 maart 2022 vond de 7e Internationale Schelpdierconferentie plaats. In de juni-uitgave van Aquacultuur werd uitgebreid verslag gedaan van de conferentie met het thema “Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?”.

De conferentie, die plaatvond in Deltapark Neeltje Jans, trok meer dan 250 deelnemers. De deelnemers werden getrakteerd op een divers programma binnen het thema “Schelpdieren, eiwitbron van de toekomst?” en een beurs met 26 internationale stands.

Duurzaamheid

De conferentie startte met de spreker Ray Hillborn, die online vanuit Seattle aansloot. Hij maakte een vergelijking tussen de duurzaamheid van de productie van verschillende voedingsmiddelen zoals rundvlees, kip, tomaten, zeewier en schelpdieren. Schelpdieren kwamen voor de meeste duurzaamheidsaspecten, zoals energiegebruik en CO2-uitstoot, bijzonder goed naar voren. Vooral het punt stikstofuitstoot scoorde goed, deze was negatief.

Tijdens zijn presentatie wees Ray Hillborn op het gebruik van Levencyclus analyses (LCA) voor de beoordeling van de duurzaamheid van producten. Geert Hoekstra en Marnix Poelman van WUR gebruikten LCA om de voetafdruk van de Nederlandse schelpdierkweek toe te lichten. Ook vertelden ze over true pricing, waarmee positieve en negatieve milieueffecten meegenomen kunnen worden in de prijsvorming van producten.

Blauwe economie

Het terugbrengen van CO2 is een belangrijk doel in zowel de “Green Deal” als de “blue economy” agenda van de Europese Commissie. Felix Leinemann van het EU directoraat-generaal MARE vertelde hoe aquacultuur en specifiek schelpdierkweek hier een rol in kunnen krijgen. Hierbij zag hij vooral mogelijkheden voor schelpdierkweek op zee gecombineerd met windparken, zeewierteelt en visteelt.

Tijdens de conferentie werden er verschillende voorbeelden van gecombineerde schelpdierkweek op zee getoond. Nancy Nevejan van de Universiteit van Gent gaf een overzicht van verschillende mossel- en zeewier­kweek­projecten langs de Belgische kust, Emma Sheehan van Plymouth University presenteerde de resultaten van onderzoek naar “offshore longline” en Wouter van zandbrink en Karel van den Wijngaard van Ark natuurontwikkeling hielden een pleidooi voor het combineren van schelpdierkweek met natuurherstel.

Blue deal

De uitvoering van het Europese beleid wordt op nationaal niveau geregeld. Nanou beekman lichtte het Nederlandse schelpdierbeleid voor de komende tien jaar toe. Ook werd er tijdens de conferentie de Blauwe agenda (Blue deal) ondertekend. Met deze agenda hebben de sector, overheid en natuurorganisatie de ambitie voor de uitbereiding van de schelpdiersector voor Nederland vastgelegd.

Uitdagingen voor de schelpdiersector

De uitbreiding van de schelpdiersector komt met een aantal uitdagingen. Hans van Oostenbruggen en Jacob Capelle van WUR lieten zien dat de productie van schelpdieren binnen Europa al jarenlang afneemt. Tijdens hun presentatie gingen ze in op oorzaken van de afname. Daarnaast was er tijdens deze presentatie ruimte voor het publiek om de kansen en uitdagingen binnen de sector te duiden.

Een van deze uitdagingen is het beperkte bereik van consumenten, vooral de jongere generatie. Margreet van Vlisteren van de Goodfish Foundation (viswijzer) presenteerde een programma dat mosselen bij jongeren onder de aandacht moet brengen.

Naast de consumptie was er ook aandacht de stikstof binnen schelpdierkweek. Cora Seip van PO Mossel en Megan Claessen en Werner Lindhout van LGL Legal gingen in op de oorzaken van het stikstofprobleem en duidden de berekeningen. Ook liet André de Bie van Damen Shipyarts zien welke technische oplossingen er binnen de scheepsbouw worden ontwikkeld om de uitstoof van koolstofdioxide, stikstofoxide en roetdeeltjes te verminderen.