Nieuws

Schone appels met gezuiverd water

Door het transportwater van fruit te zuiveren en opnieuw te gebruiken, kun je niet alleen besparen op watergebruik, maar neemt ook de houdbaarheid van het fruit toe.

Tijdens het verwerken van fruit wordt water gebruikt om het fruit te transporteren of te sorteren. Via het aanhangend vuil aan het fruit of via het fust wordt het water ook vervuild met bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, zand- en kleideeltjes, bacteriën, gisten en schimmels. Om te voorkomen dat dit vuile water de kwaliteit van het fruit nadelig beïnvloedt, wordt het water regelmatig ververst. Maar je kunt het water ook zuiveren. Uit een onderzoek blijkt dat je door waterzuivering de houdbaarheid van fruit positief beïnvloedt. Vakblad H2O Online schrijft erover in het artikel 'Het effect van gezuiverd transportwater op hard fruit'.

Ozonbehandeling

Met de waterzuiveringtechnieken die momenteel in de fruitteelt gebruikt worden, verwijder je zand, klei en leem uit het transportwater. En via het slib haal je er ook bestrijdingsmiddelen en bacteriën uit. Wil je een betere zuivering realiseren dan kun je het water zuiveren met hulp van een ozonbehandelingsunit en UV-C lamp. Je zuivert het water dan ook van organische en biologische vervuiling. Je mag verwachten dat dit schonere water ook effect heeft op het fruit zelf. Er is mogelijk minder besmetting met micro-organismen die de houdbaarheid nadelig beïnvloeden. In het onderzoek werd gekeken naar het effect van zo'n zuiveringstechniek op de kwaliteit van het fruit.

Houdbaarheid

Uit het onderzoek blijkt dat de houdbaarheid van het fruit in geozoniseerd water zichtbaar toeneemt. Bij een gezonde appel is de houdbaarheid 9 dagen langer dan de 15,8 dagen in niet gezuiverd water. En bij beschadigde appels neemt de houdbaarheid met 4,5 dagen toe ten opzicht van 8,8 dagen in vuil water. In beide gevallen neemt de houdbaarheid met meer dan 50 % toe. De onderzoekers concluderen dat er een zichtbare afname is van de microbiologische activiteit in het gezuiverde transportwater en dat dit een positief effect heeft op de appels.

(Bron foto: Shuttestock)