Nieuws

Schoner water met de emissiescan

Met de onlangs gelanceerde erfemissiescan kunnen ondernemers in kaart brengen hoe ze verontreiniging door bestrijdingsmiddelen kunnen beperken. Zo werken ze mee aan een betere waterkwaliteit.

Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in het water, zegt woordvoerder Joris Baecke van LTO Nederland. De landbouworganisatie vindt een goede waterkwaliteit voor iedereen van belang: voor de leefomgeving, voor boeren en voor de samenleving. Wanneer middelen in het water gevonden worden, heeft dit consequenties voor het middelenpakket, aldus Baecke.

Telers hebben steeds minder middelen tot hun beschikking. Wanneer ze niet zorgvuldig met middelen omgaan, kan dit middelenpakket verder onder druk komen te staan. Een voorbeeld is Actellic, een middel waarvan de toelating is ingetrokken omdat het in te hoge concentraties in het oppervlaktewater werd aangetroffen.

Normoverschrijdingen

Telers moeten daarom hun best doen de emissie van bestrijdingsmiddelen te beperken. In de Nota Gezonde groei, duurzame oogst schrijft de overheid dat ze een reductie van normoverschrijdingen wil bereiken van 50% in 2018 tot 90% in 2023. En ook LTO vindt beperking van normoverschrijdingen belangrijk, zo is te lezen in het actieplan Schoner, groener, beter! dat in 2014 verscheen.

De belangrijkste bron van verontreiniging is de afspoeling van het erf, zo blijkt uit onderzoek. Met de erfemissiescan, ontwikkeld door Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland, kunnen ondernemers het risico op erfemissie van bestrijdingsmiddelen in kaart brengen. Als ze die gratis scan invullen, krijgen ze meer inzicht in mogelijkheden om belasting van het oppervlaktewater te verminderen.

Informatiekaarten

Naast vermindering van erfemissie zijn er diverse andere mogelijkheden om emissie in het veld te voorkomen. Denk aan slimmere perceelsinrichting, gebruikmaking van driftreducerende technieken of toepassing van technische innovaties. Branchorganisatie Agrodis, LTO, Nefyto en de Waterschappen hebben in 2013 informatiekaarten ontwikkeld die de ondernemers kunnen helpen emissie van bestrijdingsmiddelen te beperken.

(Bron foto: Thinkstock)