Menu
Nieuws

Schoner water met minder meststoffen

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater verbetert wel, maar over tien jaar zijn nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. Er zitten nog te veel meststoffen in. Waar komen die vandaan? En wat kun je er aan doen?

false

Links

(2)