Nieuws

Schonere lelieteelt in zicht

In het project Vitale Lelieteelt wordt gekeken of het mogelijk is om lelies te telen zonder, of met veel minder, chemische bestrijdingsmiddelen. De eerste resultaten bieden perspectief: naar verwachting is er eind 2022 een goed werkend prototype van de vernieuwde lelieteelt.

Het project Vitale lelieteelt is voortgekomen uit een initiatief van de voormalige staatssecretaris Martijn van Dam. Hij wilde aan de slag met groene gewasbescherming. Het doel van het project is na te gaan of lelieteelt mogelijk is zonder, of met flink minder, gangbare gewasbescherming. De ambitie van onderzoeker Casper Slootweg is dat het in 2030 mogelijk moet zijn om lelies te telen zonder chemische gewasbescherming. Daarbij wordt gekozen voor een technologische oplossing.

Schone start

De kern van de vernieuwde teelt wordt omschreven als 'Schoon starten, beschermd telen en schoon afleveren', zo blijkt uit het artikel 'Contouren nieuwe lelieteelt zichtbaar' dat in vakblad Greenity verscheen. Slootweg legt in dat artikel uit dat voor een schone start een deel van de teelt onder glas plaatsvindt.

Weelfselkweekplantjes van drie verschillende cultivars worden in luisdichte kassen geteeld. Met behulp van belichting gaat de teelt in de winter door. In de eerste proef is een belichting met SON-T-lampen toegepast, maar het zou ook met LED-belichting kunnen in een meerlagensysteem. Als de bolletjes groot genoeg zijn, kunnen ze in het voorjaar uitgeplant worden om te groeien tot leverbare leliebollen.

Proefveld

Naast de proeven in Bleiswijk vindt er ook onderzoek plaats op een proefveld van het Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Drenthe. Die proeven onderzoeken of je met verschillende producten de bodemweerbaarheid kunt verbeteren. Er is plantgoed uit de reguliere teelt geplant dat niet is gedompeld in een fungicide. Daarnaast wordt gekeken of je met een vuurwaarschuwingssysteem kunt werken. Dan zou je alleen met een fungicide hoeven te spuiten als de weersvoorspelling daar aanleiding toe geeft.

Slootweg stelt in het artikel dat de eerste resultaten van het project positief zijn. Hij verwacht dat er over vier jaar, eind 2022, een goed werkend prototype van de vernieuwde lelieteelt is, waarbij maar een minimum aan gewasbeschermingsmiddelen wordt gebruikt.

(Bron Foto annca via Pixabay)