Nieuws

Schonere stallen betaald door bouw en industrie

Rondom de Nieuwkoopse Plassen starten ruim 50 boeren een pilot waarbij zij hun stikstofruimte tijdelijk aan de bouw- en industriesector verleasen. Met de financiële opbrengst daarvan bouwen de boeren innovatieve en emissiearme stallen. Ook de natuur is erbij gebaat: 44% van de stikstofruimte die ontstaat door de emissiereductie van deze stallen gaat (definitief) naar de natuur.

Minder stikstof

Onderzoeker Gerard Migchels van Wageningen Livestock Research is enthousiast over het initiatief: “Het is belangrijk dat de komende jaren de stikstofdeken boven Nederland dunner wordt. Dat is belangrijk als we de biodiversiteit in Nederlandse natuurgebieden duurzaam in stand willen houden. Alle sectoren moeten daaraan een bijdrage leveren.

Om drie redenen vind ik deze pilot een charmante ontwikkeling. Ten eerste omdat er minder stikstof neerslaat op natuurgebieden. Er komen namelijk fors schonere stallen, waarbij er een substantieel deel van de stikstofruimte die daardoor ontstaat vervalt, ten bate van de natuur. Ten tweede is het een kosteneffectieve maatregel. Het is goedkoper dan het uitkopen van veehouders en ik verwacht dat het daarnaast per saldo voor een zelfde geïnvesteerd bedrag fors meer natuurwinst oplevert dan bij uitkoop. Ten slotte stimuleert deze maatregel innovatie. Er gaat geld naar boeren die vooruit willen en nadenken hoe ze hun bedrijf toekomstbestendig moeten aanpassen. Je beloont dus goed gedrag.”

Volle gereedschapskist

Een goed initiatief dus, maar niet dé oplossing voor het stikstofprobleem, zegt Migchels: “Dan moet ik je teleurstellen. Dé oplossing komt er ook niet. Als we – zoals adviescollege Remkes adviseert – op termijn toe willen naar een halvering van de stikstofemissie, dan moet elke sector in Nederland dus zijn emissie halveren. We hebben dan een volle gereedschapskist nodig, zodat elke veehouder voor zijn bedrijf kan bepalen wat de beste aanpak is. Anders boeren, innoveren, of misschien zelfs stoppen. Maatwerk dus!”

Lees meer:

(2)