Nieuws

Schoollunches en bewegen voor een gezond gewicht

Een gezonde schoollunch en bewegen onder schooltijd zorgt voor een gezonder gewicht onder basisschoolkinderen. Belangrijk is dat zowel ouders, kinderen als scholen betrokken worden bij de organisatie hiervan.

Uit het RIVM rapport Gezonder op de basisschool: schoollunches en meer bewegen. blijkt dat er draagvlak is voor de schoollunch en beweegprogramma’s onder ouders, kinderen en scholen. Ook is het haalbaar, mits al deze partijen worden betrokken bij de organisatie.

Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord is de ambitie opgenomen om basisscholen te laten werken aan een gezonde leefstijl van kinderen. Kinderen in de basisschoolleeftijd eten te weinig groente, fruit en volkorenproducten en bewegen te weinig. Het veranderen van leefstijl is moeilijk. De schoolomgeving kan helpen bij het aanleren en veranderen van leefstijl.

Gezonde schoollunch

Het RIVM, de Universiteit Maastricht, Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben samengewerkt in dit onderzoek. Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar een gezonde schoollunch in het project Gezonde Schoollunch. Daarnaast heeft de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar gezonde lunches en meer bewegen op scholen in het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Betaalbaarheid

Ouders zijn bereid om € 1,75 te betalen per kind per dag. De kosten van de zelfsmeerlunch zijn € 2,40 per kind per dag en € 2,10 voor de beweegactiviteiten. Ondersteuning, bijvoorbeeld door subsidie van gemeente of rijk, is nodig om minder draagkrachtige gezinnen te ondersteunen.

Zelfsmeerlunch

Bij een zelfsmeerlunch maken kinderen zelf op school een gezonde lunch klaar. Ze eten dan meer fruit, groente en bruinbrood en drinken meer melk en water. Belangrijk is dat de lunch voldoende keuzemogelijkheid en variatie bevatten. Ook moet er rekening gehouden worden met dieetvereisten of religieuze voorkeuren. Er is dertig minuten tijd nodig om te lunchen. De schooldag zal dus verlengd moeten worden.

Beweegmomenten

Extra beweging kan door bewegend leren, korte beweegmomenten en sportieve activiteiten tijdens de pauze. Pedagogisch medewerkers en buurtsportcoaches van gemeenten kunnen helpen bij de beweegactiviteiten.

Gezondheidsimpact

Door beweegactiviteiten en de zelfsmeerlunch hebben kinderen een gezonder gewicht. Matig overgewicht onder kinderen kan dalen van 13,5% naar 10,2% in 2040, en met ernstig overgewicht (obesitas) van 2,8% naar 2,3%. Om blijvend effect te hebben is het belangrijk dat er aandacht is voor gezond eten en bewegen van kinderopvang tot mbo, hbo en universiteit of in de wijk.

(Bron foto: Shutterstock)