Nieuws

Scoren op uiergezondheid kan status opleveren

Veehouders die de bacterie Staphylococcus aureus geen kans geven op het bedrijf en daarmee klinische mastitis (uierontsteking) beperken kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten onverdachtstatus.

Deze status is de eerste diergezondheidsstatus op het gebied van uiergezondheid is te lezen in vakblad Veeteelt (Staphylococcus aureus onverdacht via tankmelk). In het blad wordt uitgelegd hoe het abonnement Tankmelkuiergezondheid (TMU) van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) een hulpmiddel is in het vergaren van de onverdachtstatus.

Puntensysteem

Veeteelt legt uit dat een veehouder voor € 360,- hun tankmelk 10 keer per jaar kunnen laten onderzoeken op de bacterie en welk puntensysteem hieraan gekoppeld is met het oog op de status. ‘Bij geen of weinig S. aureus in de melk telt de uitslag 0 punten, bij 10 tot 100 kolonievormende eenheden telt die 2 punten en bij meer dan 100 kolonievormende eenheden telt de uitslag 3 punten’. De status krijgt een veehouder als deze van de 10 tests minimaal 7 keer 0 punten scoort (en mits de overige 3 tests samen niet meer dan 6 punten opleveren).

Hygiëne tijdens melken

De bacterie Staphylococcus aureus wordt voornamelijk overgedragen tijdens het melken, meldt Veeteelt. ‘De melktechniek en hygiëne tijdens het melken zijn daarin heel belangrijk. In het blad aandacht voor een melkveehouder die dit als geen ander heeft begrepen: al vijf jaar lang scoort hij bij elk tankmelkonderzoek nul punten voor S. aureus. De ondernemer legt uit hoe hij dit keer op keer weet te bereiken en hoe belangrijk samenwerking met een dierenarts is.


(Bron foto: Thinkstock)