Menu
Nieuws

Sectorplan Groene Hogescholen 2019 - 2023

De vier Groene Hogescholen hebben van oudsher een sterke binding met bedrijven en de arbeidsmarkt en spelen daarom een belangrijke rol in de noodzakelijke transitie van de voedselproductie. In het Sectorplan 2019-2023 hebben de hogescholen werkprogramma’s benoemd. Binnen GroenPact 2.0 wordt er een extra slag gemaakt in de samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

false

false