Nieuws

Sectorplan (v)mbo groen 2015-2020

In opvolging van het Sectorplan Sempervivum 2012-2015 heeft de ledenvergadering van de AOC Raad een nieuw sectorplan voor de komende vijf jaar opgesteld. In dit plan vind je de ambities, doelen en acties van de gezamenlijke AOC’s en VBG-scholen voor de komende jaren. Echter de voorgenomen bezuinigingen op het praktijkbudget (mbo) dreigen roet in het eten te gooien. 'Wanneer de bezuinigingen doorgaan, wordt voor veel scholen overleven de eerste prioriteit', aldus de AOC Raad.

De afgelopen jaren hebben de groene scholen met het sectorplan Sempervivum succesvol ingezet op kwaliteitsverbetering langs drie verschillende dimensies: onderwijskwaliteit, de kwaliteit in relatie tot de arbeidsmarkt en de kwalitatieve bijdrage die wordt geleverd aan de realisatie van een groene en duurzame economie. De komende jaren wil men hier gevolg aan geven door in te zetten op drie belangrijke ambities. De groene scholen:

  • stellen het toekomstperspectief van de studenten en leerlingen centraal;
  • zijn de verbindende schakel tussen student/leerling en het bedrijfsleven/maatschappelijke partners/overheid;
  • bieden een doelmatig en effectief opleidingsaanbod.

In het nieuwe sectorplan is verder uitgewerkt hoe de scholen deze ambities willen waarmaken. Het plan gaat verder in op de omvorming van de AOC Raad naar een netwerkorganisatie en de GKC naar de Groene Tafel, de externe trends en ontwikkelingen, de huidige positie en prestaties van de groene scholen, concrete acties en gezamenlijke positionering. Het realiseren van de ambities en actiepunten gebeurt primair op de scholen zelf. De mindset is hierbij proactief: de scholen geven het groen vmbo en mbo onderwijs van 2020 zelf mede vorm. Vanuit het sectorplan wordt de verbinding met elkaar gezocht.

(Bron foto: Ontwikkelcentrum)