Nieuws

Selectie jongveeopfok met oog op krimp

Er zijn grenzen aan de groei voor melkveebedrijven. De invoering van fosfaatrechten zal beperkingen stellen aan het aantal dieren. Hoewel er nog onduidelijkheid is - blijft de derogatie? - zal de veestapel moeten krimpen. Je kunt er rekening mee houden bij selectie van jongvee.

Vakblad Melkveehouderij laat in het artikel 'Selecteer op een koe die lekker melkt’ vier experts aan het woord over de keuzes die je kunt maken bij selectie van de jongveeopfok. Financieel specialist Lubbert van Dellen denkt dat het belangrijk is te een langere levensduur en lage vervanging na te streven. Je hoeft dan minder jongvee aan te houden. Bovendien moet je rekening houden met de factor arbeid. Daarom is het goed te selecteren op makkelijk melkende dieren.

Gezondheid

Dierenarts Gerrit Hegen vindt ook dat je moet streven naar gezonde koeien die probleemloos ouder kunnen worden. Daarom vindt hij het belangrijk te selecteren op gezondheidskenmerken als uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid.

Adviseur Teus Verhoeff stelt de factor arbeid centraal en vindt dat je daarom een veestapel na moet streven die minder aandacht vraagt: 'Kijk naar kwetsbare koeien waar je heel druk mee bent bijvoorbeeld omdat je er vaak problemen mee hebt rond het afkalven of die tijdens het melken voor problemen zorgen'. Hij vindt dat melkveehouders niet te veel jongvee aan moeten houden. Hooguit 4,5 stuks per 10 koeien. Je zou een vervanging van 22 % moeten nastreven.

Fokwaarden

Fokkerijdeskundige Jaap Brinkaman ziet ook dat het zinvol is minder jongvee aan te houden omdat de opfok van jongvee veel kosten met zich meebrengt. Hij denkt dat melkveehouders gericht kunnen selecteren door merkerfokwaarden te gebruiken op basis van een DNA-test. De kosten van zo'n DNA-test zijn te overzien, naar schatting 27 euro per kalf.

(Bron foto: Thinkstock)