Nieuws

Selectie op uniformiteit mogelijk in varkensfokkerij

Voor varkenshouders biedt meer uniformiteit voordelen. Meer uniformiteit in worpgrootte leidt tot minder stress bij biggen en uniformiteit in gewicht kan zorgen voor betere kiloprijzen. Onderzoek van de Vlaamse student Wim Gorssen maakt duidelijk dat het mogelijk is te selecteren op uniformiteit.

Voor zeugenhouders betekent meer uniformiteit in worpgrootte dat ze gemiddeld een hoog aantal biggen per worp krijgen, maar dat extreem grote worpen minder vaak voorkomen. Het voorkomt dat er minder fysiek zwakke biggen met een laag gewicht geboren worden, de overlevingskansen voor biggen wordt beter. Uniformiteit van het karkasgewicht zorgt ervoor dat varkenshouders een hogere kiloprijs ontvangen.

Genetische basis

De Vlaamse student Wim Gorssen vroeg zich af of je in de varkensfokkerij kunt selecteren op uniformiteit. Bestaat er een genetische basis voor de variatie in productiekenmerken van vleesvarkens? Het verslag en vakbladartikel van zijn afstudeeronderzoek werd op 17 februari 2018 beloond met de Boerenbond Persprijs 2017. Het artikel 'Selectie op uniformiteit, sommige varkens zijn meer gelijk dan andere' verscheen in vakblad Management&Techniek.

Betrouwbaarheid

Uit zijn onderzoek blijkt dat de kenmerken voor uniformiteit een genetische basis bevatten. Uit de berekeningen van Gorssen blijkt dat selectie van een generatie al kan leiden tot een aanzienlijke stijging van de uniformiteit van de kenmerken met 11 tot 17%. Maar de erfelijkheidsgraden voor uniformiteit zijn laag (0.6 tot 1.5%), aldus Gorssen. De betrouwbaarheid of de precisie van de fokwaardeschattingen voor uniformiteit zijn over het algemeen laag.

Je kunt die betrouwbaarheid vergroten, aldus Gorssen door meer biggen van een beer te testen, door biggen vaker te meten of door DNA-gegevens van de beer bij de sectie mee te nemen.

Kiloprijs

Gorssen heeft ook een economische analyse gemaakt van de betekenis van uniformiteit. Uit die analyse blijkt dat uniformiteit een duidelijke economische meerwaarde geeft omdat de kiloprijs voor karkassen tussen de 85 en 95 kilo is het hoogst is. Hoe minder variatie, hoe beter de prijs. Gorssen meldt dat de Vlaamse Piétrain Fokkerij heeft al een eerste stap gezet in de selectie op uniformiteit. Zo worden er meer biggen per beer getest.

(Bron foto: Shutterstock)