Nieuws

Sensoren moeten levensduur melkkoe verlengen

Door met sensoren gegevens te meten bij de koe, kunnen veehouders de voeding en verzorging optimaal op elk individueel dier afstemmen. Daarmee wil Smart Dairy Farming de levensduur van melkvee verlengen.

De activiteit van de koe kun je meten met een sensor om haar poot. Een weegplaat onder het voerhok meet de gewichtstoename als het dier eet of drinkt, en een sensor in de pens meet de voeropname. Door het combineren van al die gegevens, krijgt de melkveehouder een voeradvies op maat. Het is een van de manieren waarop het project Smart Dairy Farming werkt aan een langere levensduur van koeien. Een artikel in Veehouder & Veearts beschrijft het project, waarin kennisinstellingen, praktijkbedrijven en ketenpartijen samenwerken.

Levensduur met twee jaar verlengen

Twee lactatieperiodes meer per koe, dat is het streven van de projectpartners van Smart Dairy Farming. Een langere levensduur van melkvee betekent een lagere CO2-uitstoot per kilo melk. Bovendien kunnen ziektes beter voorkomen worden door het beter monitoren van de koeien. Het real time monitoren van dieren met sensortechnologie, draagt samen met andere informatiestromen op het bedrijf bij aan het optimaliseren van het veemanagement.

Precisieveeteelt

In het project Smart Dairy Farming werken de volgende partijen samen: Agrifirm, CRV en FrieslandCampina, zeven praktijkbedrijven, Lely, Rovecom, Livestock Research Wageningen UR, TNO, Accon-AVM, Dairy Campus, S&S Systems, Universiteit Utrecht, Hogeschool Van Hall Larenstein, Gallagher en Sentron.


(Bron foto: Smart Dairy Farming)