Nieuws

Sensortechnologie binnen de melkveehouderij

Studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch voerden in 2012 een onderzoek uit naar het gebruik van sensortechnologie in de melkveehouderij. Welke sensoren worden veel gebruikt en waar is vraag naar?

In beeld is gebracht welke sensoren door de melkveehouders veel toegepast werden en welke in mindere mate, welke sensoren voor arbeidsverlichting zorgden en welke sensortechnologie de melkveehouder nog mist.

Resultaten enquêtes

Zoals bekend speelt de sensortechnologie een steeds belangrijkere rol binnen de melkveesector. Uit enquêtes van 42 respondenten blijkt dat de sensoren voor het meten van het melkvet- en melkeiwitgehalte in de melk, de geleidbaarheid in de melk en de sensoren voor de krachtvoeropname het meest binnen de bedrijven werden toegepast. De sensoren voor het meten van hormonen in de melk, de activiteitmeter en de camera voor het bekijken van het gedrag van het melkvee werden het minst toegepast.
De activiteitmeter in de hals, de stappenteller en de sensor voor de krachtvoeropname zijn sensoren die het hoogst scoorden qua arbeidsverlichting. Tevens zijn ze volgens de melkveehouders niet storingsgevoelig en gebruiksvriendelijk.

De informatie is verkregen door onder melkveehouders een enquête af te nemen. De respondenten zijn via de maandelijkse nieuwsbrief van het ZLTO benaderd. Maar liefst 36% van de melkveehouders bevond zich tussen de leeftijdscategorie tussen de 41 en 50 jaar en was hiermee de grootste groep. Van het totaal aantal respondenten behaalde 62% een MBO diploma en 33% een HBO diploma, de overige 5% behaalde een WO diploma. Er werd geconcludeerd dat jongere melkveehouders vaker in het bezit zijn van een HBO diploma vergeleken met oudere melkveehouders. De koppelgrootte van de melkkoeien was bij 45% van de respondenten kleiner dan 100 en bij 55% groter dan 100.

Welke sensoren missen de melkveehouders nog?

Sensoren die het ketosegehalte in de melk kunnen meten, sensoren die het stikstof- en fosfaatgehalte in de drijfmest kunnen meten, welke bacteriegroei bij uierontsteking aanwezig is in de melk en het kunnen zien welke bacteriën klauwinfecties veroorzaken, zijn enkele sensoren die de melkveehouders graag zouden willen zien in de toekomst!


(Bron foto: Nina Leenders)