Nieuws

Sensortechnologie in de melkveehouderij

Vanuit het KIGO-project 'Sensortechnologie in de melkveehouderij' is een dossier gemaakt. In dit dossier staan resultaten van studentenonderzoeken, maar ook lesmateriaal voor mbo en hbo.

Van september 2012 tot september 2014 is er samen met CAH Vilentum, Van Hall Larenstein, Citaverde College, Prinsentuin College, ZLTO, Smart Dairy Farming, Dairy Campus en HAS Hogeschool Den Bosch gewerkt aan onderzoek en onderwijsontwikkeling op het gebied van sensortechnologie in de melkveehouderij. Alle uitkomsten zijn gebundeld in het dossier 'Sensortechnologie in de melkveehouderij'.

Het dossier

Op GroenKennisnet zijn veel dossiers te vinden, waar alle documentatie over één onderwerp in terug te vinden is. Gezien de grote hoeveelheid documentatie die bij dit Kigo-project beschikbaar werd gesteld, is besloten een dossier ‘Sensortechnologie melkveehouderij’ aan te maken. In dit dossier zijn de uitkomsten van praktijkonderzoek te vinden alsmede het ontwikkelde onderwijsmateriaal. Het dossier is gepresenteerd tijdens een afsluitende evenement in juli 2014 en is door de aanwezigen goed ontvangen.

Praktijkonderzoeken

Gedurende de looptijd van het project zijn veel praktijkonderzoek uitgevoerd met zowel bestaande als nieuwe technologieën. Hierbij valt te denken aan stappentellers, vreetsensoren, plaatsbepalingssystemen, wireless sensing systemen en geluidsanalyse technologie. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn in rapporten weergegeven en in het dossier geplaatst.

Onderwijsmateriaal

Voor zowel MBO als HBO instellingen is onderwijsmateriaal over sensortechnologie ontwikkeld. Dit zijn kant en klare lespakketten, die voor iedereen beschikbaar zijn. Om de bereikbaarheid en de toegankelijkheid zo groot mogelijk te houden, zijn alle onderwijsmateralen in het dossier geplaatst.


(Bron foto: Nina Leenders)