Nieuws

Sfeervol vuurtje stoken of de buren uitroken?

Houtstook door particulieren in kachel, open haard of vuurkorf, is een belangrijke bron van fijnstof en andere schadelijke gassen in de lucht. Het ontbreekt aan beleid om overlast, zoals geurhinder, tegen te gaan.

Dat schrijven drie milieuadviseurs in het tijdschrift Milieu (2, 2014). Nederland telt circa één miljoen houtkachels en open haarden, naast vuurkorven en terraskachels. En één op de tien mensen ondervindt daar geurhinder van, meldt het artikel. Hout stoken heeft misschien het imago van natuurlijk en duurzaam, maar het tegendeel is waar, volgens de auteurs.

Schade

De uitstoot van fijnstof, koolmonoxide en onverbrande koolwaterstoffen is schadelijk voor de gezondheid. De vaak onvolledige verbranding en gebrek aan kennis bij de ‘stokers’ vergroten de vervuiling. Meer kennis en maatregelen om overlast te beperken zijn dan ook hard nodig, staat in het artikel Aanpak houtstookschade staat nog in de kinderschoenen.

Onderschat probleem

Particuliere houtstook is - na verkeer - de grootste emissiebron van fijnstof. De gevolgen worden onderschat, stellen de milieukundigen. De landelijke overheid vindt het een lokaal probleem, en lokale overheden zijn niet verplicht om het probleem in kaart te brengen. Er zijn meer betrouwbare gegevens nodig over de omvang van houtstook, de hoeveelheid emissies en de precieze effecten op de gezondheid.

Niet wachten

‘Gezien de ernst van de problemen mag het ontbreken van juiste gegevens een stringenter overheidsbeleid niet in de weg staan’, aldus het artikel. De auteurs noemen voorbeelden van maatregelen, zoals een stookverbod bij windstil weer en een voorschrift om de rookgassen via een hoge pijp af te voeren. Tegelijkertijd willen ze een betere informatievoorziening en –uitwisseling, onder meer door actuele kennis beter beschikbaar te maken voor burgers en overheden.


(Bron foto: Thinkstock)