Nieuws

Slakken te lijf met korrels

Om slakken te bestrijden gebruikt men slakkenkorrels. Maar hoe werken die en welk soort kun je het beste gebruiken?

Dat telers slakkenkorrels moeten strooien om slakken te bestrijden is bekend, maar over de kwaliteit of eigenschappen van deze korrels wordt niet zo veel gecommuniceerd. In het artikel ‘Slakken efficiënt bestrijden’ uit Management en techniek, wordt daarom juist dieper ingegaan op de kwaliteit of eigenschappen van slakkenkorrels.

Werkingswijzen

Er zijn drie werkingswijzen. Mesurol Pro is de enige korrel die geformuleerd is met een insecticide. Na opname van deze werkzame stof raken slakken gedesoriënteerd, de spieren verslappen en uiteindelijk sterven ze. Metaldehyde (in vele handelsmerken) vernietigt de slijmproducerende cellen van de slak. Als de slak dus overvloedig veel slijm afscheidt, droogt ze als het ware uit. De werkingssnelheid is wel lager dan die van Mesurol Pro. Na opname zie je zelden dode slakken, omdat ze in de grond wegkruipen.
De werkzame stof van Sluxx en Derrex is ijzerfosfaat, die ook van nature in de bodem voorkomt. De korrels die worden opgenomen zorgen voor veranderingen in de krop en middendarm van de slak, waarna ze niet meer eet en uiteindelijk sterft.

Waterbestendigheid

Slakken worden na regenbuien zeer actief. Net in die omstandigheden moet een korrel werkzaam blijven. Sommige korrels zwellen na een contact met water heel snel en vallen uiteindelijk uiteen in een ‘papje’, waardoor ze geen werkzaamheid meer kunnen garanderen. Daarom is het volgens het artikel belangrijk om de waterbestendigheid van de handelsmerken eens met elkaar te vergelijken via een eenvoudig uit te voeren watertest. Verder wordt ingegaan op de dosering en de wijze van strooien.

Preventie

Wie de strijd tegen de slak wil winnen begint het best met enkele preventieve maatregelen, zoals het verwijderen van oogstresten, ploegen, een teeltrotatie of een fijn zaaibed. Een eenmalige strooibeurt met slakkenkorrels volstaat zelden om een populatie uit te roeien, zeker niet met vochtig herfstweer. Immers, slakken die vandaag worden bestreden hebben intussen ook al eitjes afgelegd die later zullen ontluiken. Op het ogenblik dat uit deze eitjes nieuwe kleine slakken tevoorschijn komen, is de kans groot dat eerder toegediende slakkenkorrels al opgegeten of door veel regen ‘geneutraliseeerd’ werden. Het advies van de auteur is daarom om tijdig te starten met korrels en te kiezen voor een goede en regenvaste korrel.


(Bron foto: Pixabay)