Nieuws

Slavinken: geen interventie bij melding derden

De veelbesproken 'verre van verse vinken' in de supermarkten vormen geen aanleiding tot interventie. De klok is immers door een derde geluid. Wel kan de melding aanleiding geven tot extra inspectie.

Interventiebeleid wordt ingesteld op basis van de eigen waarnemingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt Edith Ingeborg Schippers – minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit doet zij in de brief Beantwoording van kamervragen over de verkoop van bedorven slavinken. Blijkt op basis van deze eigen NVWA-waarnemingen dat sprake is van overtreding, dan is 'alsnog het interventiebeleid van toepassing'.

NVWA neemt informatie mee

In haar kamerbrief gaat de minister verder in op de (verplichte) controlesystemen van de supermarkten zelf, noemt zij een voorbeeld van een sanctie bij het aantreffen van salmonella, gaat zij in op de werkwijze van de NVWA, enzovoorts. Met de slavinken specifiek sluit zij haar beantwoording op de kamervragen af: 'De NVWA heeft aangegeven deze informatie mee te nemen in haar toezicht, de bedrijven op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en daar waar nodig handhavend op te treden'.

Verre van vers

In twee gevallen, meldt de Consumentenbond – de instantie die slavinken uit winkelschappen onderzocht- hebben supermarkten verantwoordelijkheid genomen (zie Update 2 maart 2015 - Slavinken verre van vers). De bond onderzocht de vinken op versheid, vet, zout, dierenwelzijn en het etiket. In het onderzoeksverslag van de bond -Slavinken verre van vers- is te lezen dat eenderde van de onderzochte vinken een bedenkelijk grote hoeveelheid bacteriën bevatte (zes waren duidelijk bedorven). Opvallend, zoals een tabel in het verslag laat zien, is dat de vinken betreffende dierenwelzijn twee uitersten vertonen. Op dit front wordt ofwel matig ofwel zeer goed gescoord (in een geval is sprake van redelijk dierenwelzijn).

Zout en vet

Verder, stelt de Consumentenbond op haar site, scoren de vinken slecht op vetgehaltes, bevatten ze soms meer (of minder) vet dan aangegeven op het etiket en zijn ze erg zout. Betreffende zout en (verzadigd) vet (en suiker; calorieën) ligt er vanuit de levensmiddelindustrie het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Iets waarnaar Schippers ook verwijst, waarbij ze opmerkt dat dit jaar een uitbreiding van de afspraken is gepland 'met een maximaal zoutgehalte voor vleesproducten gericht op kinderen'.


(Bron foto: slavinken, door Drmies (bron: Drmies) [Publiek domein], via Wikimedia Commons)