Nieuws

Smart ziekzoeken in pootaardappelen

Ziekzoeken in pootaardappelen is nu nog mensenwerk. Het is een kostbare aangelegenheid. Bovendien worden ziekten in een vroeg stadium niet goed herkend. Met smart-technologie zou het misschien beter kunnen.

Virus- en bacterieziekten vormen een van de grootste problemen in de pootaardappelteelt. Wordt een ziekte in een partij aangetroffen, dan kan dit leiden tot afkeuring, wat grote financiële schade tot gevolg kan hebben. De bacterieziekte Erwinia, die natrot veroorzaakt, kan zorgen voor grote financiële schade, naar schatting jaarlijks jaarlijks ca. € 12 miljoen voor pootgoedtelers. Virus- en bacterieziekten kun je niet bestrijden door een bespuiting met een chemisch bestrijdingsmiddel. Wil je ziekte voorkomen, dan moet je zieke planten in je gewas zoeken en verwijderen.

Smart-technologie

Nu moeten menselijke selecteurs zieke planten op het oog zoeken. Dat is een kostbare aangelegenheid. Jaarlijks wordt in Nederland ongeveer € 6,5 miljoen aan kosten gemaakt. Ziekten in een vroeg stadium worden vaak niet goed ontdekt. Je zou ook slimme technieken kunnen gebruiken om zieke planten te zoeken.

Daarom werken onderzoekers binnen het programma 'Op naar Precisielandbouw 2.0' aan de ontwikkeling van Smart-technologie om virusziekte en Erwinia-besmetting in pootaardappelen vroegtijdig te ontdekken. In juni 2016 verscheen het onderzoeksrapport Smart Ziekzoeker 2015. De mogelijkheden van vijf verschillende technieken zijn verkend. Er zijn twee meest belovende technieken geselecteerd: de hyperspectraal techniek en 3D-plantanalyse.

3d-techniek

Met de 3D-techniek kun je een de ontwikkeling van de plant analyseren, denk aan volume van het bladmateriaal en dichtheid van de plant. Door ziekte aangetaste planten hebben een verstoord groeibeeld zodat je ze zou kunnen herkennen. Omdat virusziekten minder invloed hebben op de groei en groeisnelheid van een plant dan Erwinia, zou dit een geschikte techniek zijn om planten te selecteren die door de bacterie zijn aangetast.

Hyperstraaltechniek

Met spectrale reflectie, de terugkaatsing van licht en elektromagnetische straling, kun je iets zeggen over de opbouw van het blad. Met de hyperstraaltechniek, die gebaseerd is op dit principe, zijn virusziekten goed te herkennen. Herkenning van Erwinia is wat lastiger.

Voor praktische toepassing van deze technieken is nog wel nader onderzoek nodig. Daarom staat in 2016 staat de doorontwikkeling van de hyperspectraal en de 3D-techniek centraal.

(Bron foto: Thinkstock)