Nieuws

SNK-Methode beschikbaar voor koolstofopslag in minerale landbouwbodems

Bodem hand - Jing via Pixabay
Bron foto: Jing, Pixabay (Pixabay licence)
Samenvatting
  • Onderwerp
    koolstofvastlegging
  • Interessant voor
    klimaatboeren
Bekijk de bronnen
Koolstofopslag in landbouwbodems kan een bijdrage leveren aan vermindering van klimaatverandering. Twee jaar geleden is een methodiek ontwikkeld voor certificering van koolstofopslag onder blijvend grasland. Nu is vanuit het programma Slim Landgebruik door Wageningen Environmental Research, CLM Onderzoek en Advies en het Louis Bolk Instituut een vervolgstap gezet door de ontwikkeling van een algemene methodiek voor maatregelen op minerale landbouwbodems (klei, zand en löss).

In juni 2023 is dit methodedocument goedgekeurd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Vanaf dat moment kunnen projecten opgestart worden waarbij boeren certificaten kunnen verdienen door gedurende tien jaar te werken aan koolstofopbouw in hun landbouwpercelen. Een certificaat staat voor een geverifieerde emissiereductie van 1 ton CO2-equivalent. Partijen die in deze vrijwillige koolstofmarkt willen investeren, kunnen deze certificaten kopen. Verschillende partijen verkennen op dit moment de mogelijkheden om met deze certificaten te gaan werken.

Certificaten voor koolstofopslag

Het methodedocument beschrijft aan welke eisen moet worden voldaan voor deze certificaten. De basiseis is dat tien jaar lang maatregelen worden genomen om bodemkoolstof vast te leggen. Met behulp van een modelberekening wordt perceelsspecifiek de verwachte bodemkoolstof toename in tien jaar met en zonder deze maatregelen bepaald. Door het nemen van bodemanalyses in jaar nul en in jaar tien wordt gecontroleerd dat deze toename ook daadwerkelijk is gerealiseerd.

Nationale Koolstofmarkt

Het methodedocument is beschikbaar via de website van SNK. De certificaten vormen onderdeel van een vrijwillige markt. Het staat dus los van het verplichte EU-emissiehandelssysteem (ETS), dat is gericht op grote uitstoters van CO2, zoals grote energiebedrijven en de staalindustrie. De systematiek van SNK richt zich op projecten in overige sectoren waar bedrijven (nog) geen wettelijke plicht hebben hun emissies terug te dringen. SNK staat garant voor borging van de kwaliteit en registratie van de certificaten.