Nieuws

Sociale factoren tellen bij Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen (HNT) is een concept voor klimaatregeling in kassen waarmee veel energie kan worden bespaard. Om de invoering van HNT te versnellen, is onderzocht welke sociale factoren de overstap van ondernemers naar HNT bepalen.

Het actie- en innovatieprogramma Kas als Energiebron (KaE) van de glastuinbouwsector en het ministerie van EZ wil bereiken dat Het Nieuwe Telen in 2020 op 2.000 hectare aan glastuinbouwbedrijven wordt toegepast. Overheid en bedrijfsleven zijn in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 overeengekomen om de introductie van HNT te versnellen. Daarom zijn LEI
Wageningen UR en DRIFT (Erasmus Universiteit) gevraagd om de sociale dynamiek rond Het Nieuwe Telen te onderzoeken, om meer ondernemers te kunnen overtuigen van de voordelen van Het Nieuwe Telen. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het rapport 'Sociale dynamiek in Het Nieuwe Telen'.

Gewasgerichte ondernemers

Volgens de onderzoekers kan voor een versnelde invoering van Het Nieuwe Telen het beste worden samengewerkt met de zogenoemde ‘gewasgerichte ondernemers’: "Deze ondernemers zijn te herkennen aan hun passie voor klimaatsturing, hun voorkeur om te leren met collega’s en hun behoefte om plantgezondheid te borgen." Zij vormen tevens de grootste doelgroep, met circa 50% van de populatie en 60% van het areaal. De twee andere deelgroepen die in het onderzoek worden onderscheiden, zijn de marktgerichte en de kostengerichte ondernemers. Zij staan op voorhand voorzichtiger en terughoudender tegenover Het Nieuwe Telen.

(Bron foto: Thinkstock)