Nieuws

Sodagraan voor koeien

Door tarwe te behandelen met natronloog wordt het een goed verteerbaar product voor koeien. Het is een goedkoop krachtvoer dat kan concurreren met mais.

Om aan de derogatieregels te voldoen hebben veel melkveehouders het areaal snijmais verminderd. 80% van hun areaal moet immers uit grasland bestaan. Om toch over voldoende krachtvoer te beschikken, zoeken melkveehouders naar goedkope alternatieven. Graan is zo’n alternatief, maar willen koeien het kunnen verteren, dan moet je het graan behandelen.

Natronloog

Je kunt tarwe behandelen met natronloog. De celwand wordt dan afgebroken. Koeien kunnen het behandelde graan, ‘ontsloten graan’ of ‘sodagraan’ goed verteren, zo is te lezen in het artikel ‘Ontsloten tarwe als sodagraan in opkomst’ in Veeteelt. En vakblad Melkvee schrijft in het artikel ‘Meer koesaldo met ontsloten graan’ dat je het als goedkoop krachtvoer kunt beschouwen.

De behandeling met natronloog is nodig. De koe kan de inhoud van de tarwekorrel zo beter verteren. Bovendien voorkomt het basische natronloog pensverzuring. Maar het bewerkte product is niet erg smakelijk. Je kunt het product het beste mengen met gras en mais.

Productiestijging

Door dit graan te voeren is een productiestijging van een liter melk per koe per dag mogelijk, schrijft vakblad Veeteelt. Het lijkt er op dat de eiwitefficiëntie toeneemt omdat het ureumgehalte lager is. Tarwe is een belangrijke energieleverancier en is in Noordwest-Europa goed verkrijgbaar. De prijs ligt rond de 20 euro per 100 kg kilo.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(1)