Nieuws

Soep van gezuiverd regenwater

Uytewaal Catering heeft soep gemaakt van gezuiverd regenwater. Tot op heden wordt voor de voedselproductie uitsluitend drinkwater gebruikt. De techniek kan leiden een 50% reductie in het gebruik van drinkwater. Er worden analyses gedaan om de kwaliteit van het water te garanderen.

Dit staat in het artikel 'Uytewaal Catering maakt eerste soep van gezuiverd regenwater' van Waterforum. De cateraar in Houten gebruikt hiervoor de Drop2Drink unit van D2D Water Solutions. Voedselbedrijven kunnen tot op heden alleen nog maar drinkwater gebruiken.

Regenwater

De voedselverwerkende industrie gebruikt 5% van het Nederlandse drinkwater. Wereldwijd kampt meer dan 25% van de mensen met een tekort aan schoon drinkwater. Regenwater kan een alternatieve bron zijn, maar is minder schoon dan mensen denken. Regenwater neemt namelijk verontreinigingen op uit de atmosfeer en vervoert die over soms wel honderden kilometers. Daarbij kan je denken aan uitlaatgassen, metalen en zouten uit fossiele brandstoffen of uit pesticiden, vogelpoep of metalen van de dakgoot. Regenwater moet dus gezuiverd worden.

Zuiveringssysteem

Om het regenwater te zuiveren zijn bij de cateraar drie tanks geplaatst die in totaal 60.000 liter regenwater kunnen opvangen. Daarnaast plaatst D2D Water Solutions een Drop2Drink Unit in het pand om het regenwater te zuiveren met microfiltratie, actief koolfiltratie, ultrafiltratie en UV-technologie. De ontwikkeling van de techniek is onderdeel van het Europese VIDA-onderzoeksproject met als doel aan te tonen dat gezuiverd regenwater een bron kan zijn voor de voedselproductie.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het gezuiverde regenwater kan de cateraar niet grootschalig toepassen voor de voedselproductie. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). D2D Water Solutions monitort daarom de kwaliteit van het regenwater. In februari worden de resultaten gepubliceerd. Daarbij is het doel om aan de wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater, vastgelegd in het Drinkwaterbesluit , te voldoen.

Drinkwaterbedrijven

Drinkwaterbedrijven raken steeds meer geïnteresseerd in nieuwe technieken. Door klimaatverandering kunnen in de toekomst bijvoorbeeld langere periodes van droogte voorkomen waardoor de drinkwaterproductie onder druk komt te staan. De ontwikkelingen worden belemmerd, omdat aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn. Er zijn nieuwe Europese normen in de maak voor de toepassing van gezuiverd regenwater en voor afvalwater uit huishoudens, zogenaamd grijs water.

(Bron foto: Shutterstock)