Nieuws

Soja en veldbonen als eiwitrijk rundveevoer

In Nederland en Vlaanderen gaan meer melkveehouders over op de teelt van alternatieve eiwitgewassen zoals veldbonen en sojabonen. Maar de teelt vraagt wel de nodige aandacht en kennis. Voor de teelt van soja kan samenwerking met akkerbouwers een goede oplossing zijn.

Veldbonen en sojabonen zijn beide vlinderbleomige gewassen met een hoog eiwitgehalte die je kunt gebruiken als eiwitbron in het ruwvoer. Er lijkt een groeiende belangstelling voor deze gewassen. Vakblad Veeteelt meldt in het artikel 'Eigen eiwit in opkomst' dat de arealen van deze gewassen zowel in Nederland als Vlaanderen langzaam stijgen. In het artikel worden de perspectieven van beide gewassen belicht.

Veldbonen

Door veredeling hebben veldbonen een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De teelt van met name winterveldbonen geeft een goede opbrengst, van zo'n 7,5 ton bonen per hectare. Uit een eenvoudige berekening in het artikel blijkt dat het saldo van die teelt zo'n 1000 euro per hectare kan bedragen. Om de veldbonen aan de koeien te voeren, moet je ze wel bewerken. Dat kan met geheleplantsilage (gps) of je plet de bonen.

Hendrik Wesselink uit Zelhem is zo'n melkveehouder die een paar jaar geleden begonnen is met de teelt van veldbonen. Hij schat dat de opbrengst op de schrale zandgrond bij hem ergens rond de 5 ton per hectare is. Na wat experimenten met gps, voert hij nu de bonen aan de koeien.

Soja

Soja is het andere kansrijke gewas, aldus het vakblad. Verschillende akkerbouwers hebben afgelopen jaar geëxperimenteerd met dit gewas. In het artikel worden opbrengsten genoemd van gemiddeld 3 ton per hectare, tegen een prijs van zo'n 500 euro per ton. Die opbrengst zou hoger kunnen. In proeven worden al opbrengsten van 5,5 ton gehaald.

Een deel van de soja wordt gebruikt voor menselijke consumptie, maar je kunt soja ook aan rundvee voeren. Maar afgerijpte bonen hebben wel een behandeling nodig voor dat koeien er wat mee kunnen. Veel soja voor rundvee wordt daarom niet compleet afgerijpt geoogst en ingekuild, maar soms in combinatie met maïs. Het vakblad schrijft dat de teelt van soja een akkerbouwmatige aanpak vraagt. Daarom is samenwerking met akkerbouwers zinvol.

Insecten

Je zou ook aan insecten kunnen denken. Insectenkweker Janmar Katoele in Beilen teelt op zo'n 150 m² 22 miljoen meelwormen en zwarte soldaatvliegen. Die insecten hebben een hoog eiwitgehalte (40%), maar dierlijk eiwit is niet toegelaten in het rundveerantsoen. Katoele ziet wel mogelijkheden voor de pluimveesector.

(Bron foto: Pixabay)