Nieuws

Special Veeteelt: 3 generaties melkveehouders

In de Kerstspecial van Veeteelt komen 3 generaties melkveehouders uit diverse boerenfamilies aan het woord. Het laat zien hoe de boer veranderde van 'rentmeester naar intellectueel ondernemer'.

Met de special geeft het vakblad invulling aan het 'International Year of Family Farming'; aldus is 2014 uitgeroepen door de Verenigde Naties. De special '3 generaties' trapt af met het artikel Hard werken is van alle tijden. Hierin wordt de agrarische sector bij uitstek een bedrijfstak genoemd waarin het familiebedrijf een centrale rol inneemt.

Het familiebedrijf heeft 'smoel'

Het familiebedrijf krijgt letterlijk een gezicht met close-up foto’s van de elkaar opvolgende familieleden. In de andere artikelen is de familie als geheel op de gevoelige plaat gezet in omgevingsportretten. Daarin komen de diverse generaties ook aan het woord over hun bedrijf en een specifiek thema:

In genoemd openingsartikel wordt verder nog stilgestaan bij de verander(en)de rol van vrouwen in het bedrijf: zij werken steeds vaker buitenshuis en bemoeien zich steeds minder met de dagelijkse beslissingen, 'maar bij strategische keuzes zitten ze wel aan tafel'. Zie ook het artikel Bedrijfsstrategie boerenbedrijf ook vrouwenzaak dat eind vorig jaar op Groen Kennisnet verscheen.


(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(6)