Nieuws

Speciale uitgave Paard en Welzijn

Vorig jaar deden maar liefst 150 bedrijven en zo’n 3.000 paarden in heel Nederland mee aan een grootscheeps onderzoek. Doel daarvan was te komen tot een praktisch toepasbare welzijnsmonitor voor paarden. Deze welzijnsmonitor is bedoeld voor bedrijven en moet aangeven op welke punten verbeteringen mogelijk zijn.

Het project is een initiatief van FNRS, LTO en KNHS en werd al snel omarmd door de overheid (ministerie van EL&I) en de Dierenbescherming. Voor de uitvoering van dit project werken Wageningen UR Livestock Research, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren nauw samen. De projectleiding is in handen van dr. Kathalijne Visser, onderzoeker aan de Wageningen UR Livestock Research.

Sinds de start van het onderzoek  is hard gewerkt aan de welzijnsmonitor. In de special Paard en Welzijn kun je er alles over lezen.

De special is een eenmalige uitgave van de Stuurgroep Welzijnsmonitor Paard.


(Bron foto: Stuurgroep Welzijnsmonitor Paard)