Nieuws

Speel het stadslandbouwspel

Wat zijn de kosten en baten van een stadslandbouwproject? Een door Wageningen UR ontwikkelde game helpt je inzicht te krijgen in de kansen van een stadslandbouwproject.

Stadslandbouw staat volop in de belangstelling omdat het kan bijdragen aan een duurzame en leefbare stad. Je kunt denken aan kleine initiatieven zoals balkon- of daktuinen of kleine volkstuinprojecten. Je kunt het ook groter aanpakken met een professioneel project waarin je in de stad voedsel produceert en verwerkt.

Gemeente

Wil je een stadslandbouwproject opzetten, dan heb je medewerking van de gemeente nodig. Hoe kun je die ambtenaren overtuigen? Wat betekent het project voor de gemeente of voor de bewoners in de stad? Hoe maak je duidelijk wat de kosten en baten zijn van een project? Om antwoorden op die vragen helder te krijgen, hebben medewerkers van Wageningen UR met medewerking van TNO, een game ontwikkeld: de Stadslandbouw Kosten Baten Game.

Rollenspel

Het spel is een rollenspel dat in 45 minuten gespeeld kan worden. Het spel omvat rolbeschrijvingen voor een initiatiefnemer, een ambtenaar stadslandbouw (de spelleider) en nog vijf andere gemeenteambtenaren. In het spel wordt een de besluitvorming rond een stadslandbouwproject gesimuleerd. Het spel geeft je inzicht in de verschillende belangen en zet aan tot discussie over de kosten en baten van stadslandbouw.

Je kunt de game lenen door contact op te nemen met de makers: Marcel Vijn of Jan Eelco Jansma.

(Bron foto: Flyer Wageningen UR)