Nieuws

Speerpunten miljoenennota voor groene sector

Bron foto: yuelan, Aerial drone image of fields with diverse crop growth (iStock)
Samenvatting
 • Onderwerp
  miljoenennota, transitie
 • Interessant voor
  veehouders, akkerbouwers, tuinders, terreinbeheerders, vissers
Bekijk de bronnen
Er is 175 miljoen euro gereserveerd uit het Transitiefonds om doelen op gebied van natuur, water en klimaat te behalen.. De focus bij veehouderij en akkerbouw ligt bij jonge boeren, biologische landbouw, landschapselementen en doelsturing. Glastuinbouw en visserij gaan verder werken aan verduurzaming en organisaties die werken aan gebiedsprogramma’s houden zich bezig met herstel van natuur.

De Landbouwbegroting is op Prinsjesdag bekend gemaakt en bedraagt 2,86 miljard euro totaal. Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de focus gelegd op verschillende onderdelen. Op dit moment worden de plannen beoordeeld om zo snel mogelijk de begroting aan te passen. Provincies krijgen daardoor al sneller de mogelijkheid om plannen uit te voeren. Het Transitiefonds is nog niet aangenomen in de Tweede Kamer.

Veehouderij en akkerbouw

 • Jonge boeren krijgen een éénmalige subsidie om het bedrijf over te nemen of om een bedrijf op te starten. Het precieze bedrag is nog niet bekend, er wordt nu gesproken over 80.000 euro.
 • De biologische consumptie wordt opgeschaald. In 2030 wil het kabinet dat 15% van het landbouwareaal biologisch wordt geproduceerd, maar hiervoor moet eerst de afzetmarkt vergroot worden. Een actieplan gaat dit oplossen.
 • Het aanplanten van landschapselementen wordt gestimuleerd door extra geld toe te kennen aan boeren. Er zou dan ruim 650 hectare aan bijvoorbeeld bomen, heggen en plassen aangelegd kunnen worden.

  “Belangrijk is om hierbij ook de 811 miljoen die in het transitiefonds gelabeld is voor beekdalherstel te behouden en door te gaan met wettelijk verankering van het principe dat water en bodem sturend moeten zijn voor ruimtelijke plannen.”

  "Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, 2023"

  • Om boeren de ruimte te geven om zelf te kunnen starten met de stoffenbalans of met de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) is er 10 miljoen euro gereserveerd. De KPI’s geven inzicht op klimaat, biodiversiteit, water, bodem, plant- en diergezondheid. Hierdoor worden veranderingen meetbaar.

  “We zien dat de middeldoelschriften steeds moeilijker worden en voor enorme druk zorgen op het boerenerf. We moeten daarom echt stappen zetten”

  Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2023"

  • Om te beginnen met de uitvoering en aanpak van piekbelasters zijn er financiële middelen beschikbaar.

  Glastuinbouw

  In de sectoren glastuinbouw en visserij ligt de focus bij verduurzaming. Voor glastuinbouw komt geld vrij voor energiebesparende maatregelen en aanleg van warmte distributienetten.

  Visserij

  Voor de visserij gaat het grootste deel van het budget naar het verduurzamen en aanpassen van de Noordzee-vloot. Onderzoek naar verduurzamingsopties, innovatie en de ontwikkeling van de visserij en voedselproductie staan ook hoog op de agenda voor een toekomstbestendige visserij.

  Gebiedsprogramma’s

  Snelheid is een belangrijk speerpunt van de gebiedsprogramma’s. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft de belangrijke taak om de transitie vaart te geven door het gebied duurzaam te ontwikkelen waarbij partijen zich houden aan internationale afspraken.

  Ben je benieuwd hoe de verschillende regelingen vanuit verschillende overheidsniveaus samenhangen? Bekijk dan het dossier Boeren met toekomst in de regio.