Nieuws

Sportclubs blijven achter met precisiebesproeiing

De besproeiing van sportvelden gebeurt vaak nog 'ouderwets'. Mölder Sportveldberegening overweegt daarom om een proefveld aan te leggen, om zo beheerders van het nut van nieuwe installaties te overtuigen.

Terwijl in andere sectoren nieuwe technieken op het gebied van precisiebesproeiing volop worden toegepast of geïntroduceerd, is er in Nederland geen enkele sportclub die gebruikmaakt van deze nieuwe technieken. En dat terwijl er bij veel clubs regelmatig te veel of te weinig gesproeid wordt, waardoor soms schade aan de grasmat ontstaat. Daarbij zijn de kosten voor aanleg van een dergelijk vochtmetingssysteem te overzien. Dit valt te lezen in het artikel 'Met sensor in veld exacter besproeien' uit het blad Fieldmanager.

Fieldmanager

Globaal gesproken zijn er twee manieren om de grasmat te beregenen, namelijk ondergronds en bovengronds. Bij ondergrondse beregening wordt gebruikgemaakt van pop-upsproeiers, bij bovengrondse beregening gebeurt dit door middel van grote haspels met waterkanonnen die de grasmat besproeien. Op dit moment is het zo dat de fieldmanager of een medewerker van de voetbalclub aan de hand van de Beregeningswijzer zelf bepaalt wanneer er besproeid wordt. Alleen bestaat de neiging om bij vaste, ondergrondse pop-upberegeningsinstallaties eerder te gaan beregenen, terwijl bij bovengrondse beregening met haspels en dergelijke, juist te lang met beregening wordt gewacht, omdat het een hele klus is om de hele installatie klaar te zetten.

Proefveld

Bij sportvelden wordt meestal geen gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, waarmee exact bepaald kan worden wanneer er moet worden besproeid. Technieken die in de hoveniers- en groenvoorzieningssector en de agrarische sector al volop worden toegepast. Terwijl het in andere sectoren dus storm loopt wat betreft meetinstallaties voor de bodemvochtigheid, blijven de beheerders van sportvelden het juiste moment van besproeien op basis van het oog en het gevoel bepalen. Directeur Maarten Mölder van Mölder Sportveldberegening uit Heteren overweegt daarom om een proefveld aan te leggen. Op die manier hoopt hij beheerders en fieldmanagers van het nut van een dergelijke installatie te overtuigen.


(Bron foto: Pixabay)