Nieuws

Sportveldbeheer zonder chemie

Chemievrij beheer van sportvelden staat in de belangstelling nu toelating van bestrijdingsmiddelen steeds verder beperkt wordt. Voor sportveldbeheerders zijn er veel mogelijkheden.

In Vlaanderen moeten sportvelden sinds 1 januari 2015 pesticidenvrij beheerd worden, schrijft het Vlaamse vakblad Tuinaannemer. In Nederland hebben sportveldbeheerders nog even respijt gekregen. Vakblad Tuin en Park Techniek meldt dat Nederlandse beheerders van de minister tot 2020 de tijd hebben gekregen om te zoeken naar alternatieven voor chemie. Daarom is het interessant om in het artikel 'Milieuvriendelijk beheer van sport- en recreatieparken' te lezen hoe de Vlamingen het aanpakken. De groenbeheerders van Oostende doen ervaring op met chemievrij beheer.

Maaien

Eigenlijk zijn er een maar paar vuistregels: je moet intensief maaien en het maaisel afvoeren. Een evenwichtige bemesting is nodig. Kale plekken moet je elk jaar herstellen. En je moet overbespeling voorkomen.

In Oostende brengen ze die vuistregels in de praktijk. Er wordt vaak gemaaid. Afhankelijk van de grasgroei wordt er twee tot drie keer per week gemaaid op een maaihoogte van 3 cm. Alle terreinen worden vier keer per jaar bemest. Aanvankelijk met een NPK-meststof van 30-8-8. Later in het seizoen krijgen de velden een bemesting met een meststof met extra kalium en geen fosfaat (13-0-30).

Ziekten en plagen

Bestrijding van ziekten en plagen blijkt geen probleem. Schimmelziekten als rooddraad (Corticum fuciforme) en dollarspot (Sclerotinia homoecarpa) konden de beheerders met een aanpaste bemesting onderdrukken. En enkele onkruiden als weegbree worden handmatig verwijderd. De bestrijding van emelten laten ze aan vogels over. Verder besteden de beheerders veel aandacht aan beregening.

Een keer per jaar vindt herstel plaats van kale plekken. Er wordt dan bijgezaaid met een mengsel dat voor 75% uit Engels raaigras bestaat met minimaal drie verschillende variëteiten en 25% veldbeemdgras met minimaal 2 verschillende variëteiten. Aanvullende werkzaamheden zijn verticuteren en beluchten.

Combinatiemachine

Het Nederlandse vakblad Tuin en Park Techniek beschrijft de inzet van geavanceerde werktuigen voor grasonderhoud in het artikel 'Basis voor chemievrije sportvelden'. Met een zogenaamde 'Fieldshaper', een combinatiemachine kun je verschillende werkzaamheden in een gang uitvoeren: verticuteren, kort maaien en scalperen en afvoeren van het gras.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(4)