Nieuws

Spuitlicenties, wie moet wat?

Iedereen die in Nederland beroepsmatig chemische bestrijdingsmiddelen toepast, moet in het bezit zijn van een spuitlicentie. Er zijn drie soorten licenties. Een overzichtelijk schema laat zien welke licentie nodig is.

Iedereen die in Nederland beroepsmatig chemische bestrijdingsmiddelen toepast, heeft een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit bewijs - vaak spuitlicentie genoemd - kun je krijgen als je kunt aantonen dat je over voldoende kennis beschikt door het tonen van een diploma of getuigschrift. Er zijn drie soorten spuitlicenties.

Bedrijfsvoeren

Het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren gewasbescherming, of spuitlicentie 1 is bedoeld voor mensen die werken in opdracht van een ander. Bij de uitvoering moet altijd iemand aanwezig zijn die in bezit is van het vakbekwaamheidbewijs Bedrijfsvoeren gewasbescherming of licentie 2.

In de praktijk betekent dit dat vrijwel iedere professionele gebruiker licentie 2 moet hebben. Maar er zijn wel uitzonderingen. Zo geldt voor zelfstandig agrariërs die voor 1 januari 1996 zijn geboren, en die niemand aansturen, dat licentie 1 volstaat.

Distribueren

Het vakbekwaamheidsbewijs Distribueren bestrijdingsmiddelen, licentie 3 is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van transport en opslag van middelen, beheerder van verkooppunten bijvoorbeeld.

Sinds 2009 is er ook een Vakbekwaamheidsbewijs Bedrijfsvoeren + Distribueren waarin alles van licentie 2 en 3 gebundeld is. Dit vakbekwaamheidsbewijs is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn op het gebied van transport en opslag van middelen en die ook voorlichting geven.

Schema

Sinds de invoering van het stelsel van vakbekwaamheidsbewijzen in 1996 zijn er wat wijzigingen geweest, waardoor het voor mensen soms wat onduidelijk is hoe het zit. Bureau Erkenningen heeft daarom een schematisch overzicht gemaakt 'Wie moet wat in schema' waarin duidelijk wordt welke licentie voor wie nodig is.

Voor het verkrijgen van het vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren gewasbescherming moet je het examen Gewasbescherming A met een voldoende afsluiten. Voor Bedrijfsvoeren gewasbescherming moet je het examen Gewasbescherming B met een een voldoende afsluiten. Meer informatie over de vakbekwaamheidsbewijzen gewabescherming vind je op de website van Bureau Erkenningen.

(Bron foto: Thinkstock )