Menu
Nieuws

Staat van instandhouding haas en konijn

Konijn
Bron foto: Tom Reichner, Shutterstock
De staat van instandhouding is een maatstaf die wordt gebruikt om de duurzaamheid van een bepaalde wilde dierpopulatie te bepalen: hoe gaat het met de soort en wat is de verwachting op de middellange termijn? Wageningen Environmental Research heeft, in opdracht van het Ministerie van LNV, onderzoek gedaan naar de staat van instandhouding voor de haas en het konijn. Voor beide soorten blijkt deze zeer ongunstig te zijn.

false

false

Bronnen

(1)