Nieuws

Staatsbosbeheer moet eerder ingrijpen in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer moet zwakke dieren in de Oostvaardersplassen eerder afschieten om onnodig lijden te voorkomen. Dat adviseert een internationale commissie van deskundigen onder leiding van oud-staatssecretaris Gabor.

Daarnaast moet er ook meer beschutting komen, door de dieren toe te laten in aangrenzende bossen, zoals de Hollandse Hout en het Oostvaardersbos. Dit levert naast extra beschutting ook tijdelijk extra voedsel op. Anticonceptie of bijvoeren zijn geen goede oplossing. Het rapport van de commissie Gabor is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Enquête Vroege Vogels

Vooruitlopend op de rapportage van de commissie Gabor presenteerde ‘Vroege Vogels” de uitslag van een internetenquête over het beheer van de Oostvaardersplassen. Van de ruim 4600 respondenten beschouwt 80% de Oostvaardersplassen als een natuurgebied. Hiervan wil echter slechts 27% de bestaande situatie handhaven. In de groep mensen die de Oostvaardersplassen vaker bezoeken is het percentage mensen wat geen ingrepen wenst hoger, nl. 41%. Afschot van dieren wordt door 38% van de ondervraagden genoemd als oplossing terwijl geboortebeperking en bijvoeren respectievelijk door 19% en 16% genoemd worden. Voor de lange termijn vindt 48% dat het gebied vergroot moet worden zodat grote grazers kunnen wegtrekken bij voedselschaarste.

Oostvaardersplassen vaak in het nieuws

De afgelopen jaren is de problematiek rondom grote grazers in de Oostvaardersplassen vaak in het nieuws geweest. Begin deze maand noemde staatssecretaris Bleker de hoge sterfte gedurende de winter nog onaanvaardbaar. Hij noemde toen bijvoeren als optie. Landelijke dagbladen als TrouwNRC, de Volkskrant, en de Telegraaf  hebben op zowel opinie als nieuwspagina’s veel aandacht aan het onderwerp besteed.


(Bron foto: ICMO2)