Nieuws

Stad en platteland: leer van en met andere scholen

Met de arrangementen uit het project ‘Stadteland’ kunnen docenten uitwisseling tussen stad en land stimuleren. Proef, voel, ruik en ervaar de wereld van een stadskind of plattelandsjongere, doe een ´puberruil´ voor een patatje oorlog of ga op stap met een groene hbo´er.

De arrangementen, 9 in totaal, zijn zeer uiteenlopend, zowel qua zwaarte (niveau en studiebelasting) als qua onderwerpen: voor elk wat wils dus. De arrangementen zijn grofweg onder te verdelen in toegepaste biologie, dier- en plantenactiviteiten, ondernemen  en voeding.

‘Grijs’ leert van groen

Het niveau waarop de arrangementen kunnen worden ingezet is afhankelijk van de school: groen of ‘grijs’ (niet-groen onderwijs). Binnen de meeste arrangementen spannen groene leerlingen en/of studenten zich in voor scholieren en leerlingen/studenten uit grijs onderwijs.

Denk aan het arrangment ‘Koema’; mbo-studenten (niveau 4) uit het groen onderwijs begeleiden leerlingen uit het vmbo, havo en/of vwo.  Laatstgenoemde leerlingen mogen op een fokveedag onder meer een paar stuks vee beoordelen, de mbo’ers geven introductielessen op het vo.

De arrangementen

Voeding

  • Patatje oorlog: groen en grijs gaan samen aan de slag met de ingrediënten van een patatje oorlog; kennismaken, planten, oogsten, verwerken (groen: brugklassen vmbo bb/bk/gl/tl en eventueel mbo & grijs: brugklassen vmbo bb/bk/gl/tl, havo, vwo).

Ondernemerschap

  • De groene ondernemer: leerlingen ontdekken (in wedstrijdverband) hoe zij geld kunnen verdienen met zelf verbouwde groente (groen én grijs: vmbo bb/kb).

Toegepaste biologie

  • Bewust in natuur: samen een fietstocht maken (met opdrachten) in de omgeving van de school van de vo-leerlingen, groene studenten vertellen over  de natuur (groen: mbo, hbo & grijs: vmbo bb/kb/gl/tl en havo, vwo).
  • Vegetatierelaties: door veldonderzoek antwoord geven op de onderzoeksvraag ‘Hoe zorgen verschillende factoren voor verschillen in vegetatie?’ (groen én grijs: havo, vwo).
  • Leesbaar landschap: leren kijken naar het landschap en samenhangen ontdekken; met achtergrondinformatie op zoek naar het mooiste plekje in de regio (groen: hbo en evt mbo & grijs: vmbo bb/kb/gl/tl, havo en vwo).

Plant en dier

  • Groen doen!: praktijkles krijgen en geven op een groen bedrijf. Dit kan variëren van een bezoek aan een veehouder (om te achterhalen hoe het is om op een traktor te rijden of hoe vleeskoeien verzorgd worden) tot een praktijkdag over bloemschikken en plantenteelt (groen: mbo en evt vmbo/hbo & grijs: vso, vmbo bb/kb/gl/tl, havo en vwo).
  • Melk en melken: veehouders en studenten/leerlingen uit groen onderwijs vertellen leerlingen uit het vo alles over de praktijk van de melkveehouderij (mbo en evt vmbo/hbo & grijs: vso, vmbo bb/kb/gl/tl, havo en vwo).
  • Koema: studenten en leerlingen organiseren samen onder meer een fokveedag en een ‘miss koeverkiezing’ (groen: mbo niveau 4 & grijs: vmbo bb/kb/gl/tl, havo en vwo).
  • Paard: ontdek hoe een paard een mens kan ‘lezen’ (groen én grijs: vmbo bb/kb/gl/tl, havo en vwo (minimale leeftijd vijftien jaar))

Alle arrangementen zijn hetzelfde van opbouw, met onder meer docenteninformatie en omgevingswijzers voor zowel groene als niet-groene scholen en in een aantal gevallen een draaiboek en ondersteuningsmateriaal.

‘Kennis neemt af’

In de inleiding op alle arrangementen (zie link) is te lezen waarom het project Stadtelanders is opgezet: “De kennis van de natuur, het platteland en van voedselproductie neemt in rap tempo af. Niet alleen in de Randstad, maar ook in het oosten van het land. Agrariërs en andere ‘plattelanders’ zien hoe belangrijk het is dat burgers, en met name stedelingen, reële kennis krijgen van en over het platteland.”

KIGO

Het project ‘Stadteland’ was een KIGO-project (Regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs) waaraan diverse groene scholen, niet-groene scholen, agrariërs, natuur- en milieuorganisatie en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) deelnamen. De leiding van het project was in handen van Rob Merkelijn, docent Dier & Management aan het Groenhorst College Barneveld.

Film en portal

De arrangementen zijn blijvend inzetbare eindresultaten. Andere producten die in de loop van het project zijn opgeleverd, zijn een YouTube-filmpje waarin wordt uitgelegd hoe groene leerlingen en studenten het platteland naar de stad (en andersom) brengen (zie link).

Nog een doelstelling van het project was uit te zoeken hoe een portal kan bijdragen aan het verspreiden van de Stadteland-kennis onder grijze scholen in Amersfoort. Het resultaat van dit onderzoek is het rapport ‘Het NME- loket voor het VO’ (zie download). Studenten van de CAH Dronten hebben dit onderzoek gedaan voor een NME-centrum (Natuur- en Milieu Educatie). Merkelijn laat weten dat op grond van dit rapport nu een landelijke portal wordt gemaakt voor groen onderwijs alsmede voor natuur- en milieu educatie.

Toegang arrangementen

Via de pagina ‘Wikiwijs - Inleiding Stadtelanders-arrangementen’ zijn alle arrangementen te vinden (klik rechts) . De arrangementen zijn ook vindbaar via de verschillende vmbo- en mbo-startpagina’s (zie onderwijsportaal – rechtsbovenaan in balk). Type ‘Stadtelanders’ in de startpagina’s als zoekterm.

Groene onderwijsinstellingen hebben via het ECC-abonnement onbeperkt toegang tot het lesmateriaal van het Ontwikkelcentrum op Groen Kennisnet, waaronder ook de arrangementen uit het project Stadteland. Als onderwijsinstellingen nog geen abonnement hebben, kunnen ze contact opnemen met het Ontwikkelcentrum via (0318) 642 992 of info@ontwikkelcentrum.

KIGO201014061(Bron foto: Arie Joosse (Guido de Bres college) - "Landschaplezen"