Nieuws

Stadsgebouwen vergroenen: meer baten dan kosten

De voordelen van dak- en gevelgroen op gebouwschaal zijn -voor eigenaren en gebruikers- 'inmiddels goed bekend'. De kosten zijn wel hoger dan de baten. Op stadschaal pakken de baten wel hoger uit.

Dit blijkt uit de literatuurstudie Ecosysteemdiensten van groene daken en gevels van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO Wageningen UR) waarin ook praktische (zoals technische) adviezen worden gegeven aan beleidsmakers en planners.

In het onderzoek is gekeken wat de ecosysteemdiensten zijn van groene gevels en daken op het niveau van wijk en stad. Zowel intensief dakgroen, extensief dakgroen als groene gevels zijn bestudeerd op hun voordelen, ook in vergelijking met andere typen groen in de stad zoals parken en gazons.

Van luchtzuivering tot vrijheid

De ecosysteemdiensten van de verschillende soorten groen zijn in drie categorieën ingedeeld: fysieke behoeften, bestaanszekerheid en sociale/psychologische behoeften. Onder fysieke behoeften vallen onder meer: luchtzuivering, verwerking hemelwater en temperatuur- en geluidsreductie. Onder bestaanszekerheid wordt bijvoorbeeld verstaan: gezondheid, werkgelegenheid en verhogen waarde vastgoed. En sociale en psychologische behoeften zijn onder meer: educatieve mogelijkheden, sociale cohesie en vrijheid.

Praktisch

In het rapport wordt per aspect uit elke categorie uitgelegd in hoeverre groene gevels en daken hieraan kunnen bijdragen. In de samenvatting wordt een beknopt overzicht gegeven. Ook in vakblad Stad + Groen wordt van al deze aspecten een samenvatting gegeven door de auteurs van het rapport; artikel Het belang van een stad vol groene daken en gevels.

Zo wordt (onder fysieke behoeften) bij waterzuivering opgemerkt dat het technisch gezien geen problemen geeft om groendaken te maken, waarbij het afstromende water een goede kwaliteit heeft. En wil voedselproductie op daken voor de stad relevant zijn, dan moet dit op veel grotere schaal gebeuren. 'Amsterdam zou theoretisch zelfvoorzienend kunnen zijn in groente, kruiden en fruit, als elk plat dak een moestuin wordt'.

Dakgroen vreet een gebouw niet op. Sterker nog (categorie bestaanszekerheid): 'Groene daken verdubbelen de levensduur van een dak, verbruiken minder energie en produceren minder emissies dan conventionele daken'. Let wel op welk type groengevel je aanbrengt: 'Niet alle groene gevels zijn milieuvriendelijk, maar sommige typen wel'.

Waardevolle diensten

In de samenvatting is ook te lezen dat het voor sommige ecosysteemdiensten moeilijk is om te berekenen of ze geld opleveren. Uitgedrukt in euro's lijken de meest waardevolle diensten op dit moment: 'levensduurverlenging van het dak, waterretentie jaarrond, het isoleren van gebouwen en verbetering van de luchtkwaliteit. Het effect op gezondheid is potentieel ook veel waard, maar erg moeilijk te berekenen'.


(Bron foto: Pixabay)