Nieuws

Stappen nodig om schaapskuddes rendabel te maken

De provincie Noord-Brabant heeft laten onderzoeken of gescheperde schaapskuddes ook zonder subsidie rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Daar moet heel wat voor gebeuren.

Alterra Wageningen UR heeft het onderzoek naar de haalbaarheid van financieel onafhankelijk opererende gescheperde schaapskuddes uitgevoerd. Volgens het onderzoeksrapport 'Kunnen we de schapen scheren' gaat het hierbij om kuddes die onder andere voor het beheer van natuurterreinen worden ingezet en waarbij een herder gedurende een groot deel van het jaar de begrazing in het terrein stuurt.

Tekort

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste kuddes in Brabant, ondanks de € 22.000 subsidie die ze ontvangen, momenteel een groot financieel tekort hebben. Voor een 'gemiddelde' kudde met 250 ooien bedraagt het tekort ongeveer € 30.000 per jaar. Op dit moment wordt het tekort opgevangen doordat de herder en zijn personeel lange werkdagen maken tegen een lagere beloning. Zonder subsidie zou dat niet meer haalbaar zijn. Arbeidskosten zijn veruit de grootste kostenpost en de meeste inkomsten komen nu uit de vergoeding voor het terreinbeheer.

Kansen

Volgens het onderzoek kunnen de tekorten worden teruggedrongen door het verlagen van de kosten van het beheer van de kuddes, het creëren van inkomsten via verwaarding van het schaap en via vergoedingen voor geleverde beheerdiensten. Met een actieprogramma gericht op een integrale benadering van de vier kansrijkste productgroepen is de toekomstige positie zeker niet uitzichtloos. Deze productgroepen zijn: het schapenvlees, de wol, de uitvoering van terreinbeheer voor biodiversiteit en de cultuurhistorische bijdrage aan onder andere de recreatieve sector.


(Bron foto: Thinkstock)