Menu
Nieuws

Stappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw

Een coalitie van ruim 50 organisaties vraagt de politiek om snel en concreet te handelen bij het realiseren van natuurinclusieve kringlooplandbouw. Op 14 januari presenteerden zij hun rapport met een 10-stappenplan.

false

false

false

Links

(3)