Nieuws

Start Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving

Het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving gaat van start. Het wordt de broedplaats voor vernieuwing van onderwijs en innovatiekracht van de leefomgeving.

In het nieuwe kenniscentrum, dat getrokken wordt door Hogeschool Van Hall Larenstein, werken studenten en docenten uit groen onderwijs aan oplossingen voor maatschappelijke vragen voor het gebruik van de groene ruimte, zo is te lezen in het artikel ‘Kenniscentrum in de startblokken’ in Vakblad Groen Onderwijs. Het kenniscentrum bouwt voort op de Human Capital Agenda Natuur & Leefomgeving zoals die in januari 2014 werd vastgesteld.

Human Capital Agenda

Er zijn veel ontwikkelingen in het landelijk en stedelijk gebied, zo is te lezen in de HCA. Er is een groeiende behoefte aan sport en recreatiegebieden, er vindt schaalvergroting in de land- en tuinbouw plaats en veranderd waterbeheer stelt eisen aan de leefomgeving. Door deze ontwikkelingen ontstaan veel nieuwe mogelijkheden en banen die op het grensvlak tussen sectoren. Deze ontwikkelingen vormen de aanzet voor het nieuwe kenniscentrum.

Kennisontwikkeling

Idee is dat in het kenniscentrum studenten en docenten met partners projecten uitvoeren die antwoord geven op innovatievragen uit het veld. Ze voeren praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelen nieuwe kennis. De werkwijze is vergelijkbaar met wat er een CoE of CIV gebeurt, zo legt CvB voorzitter Peter van Dongen uit. Omdat zowel hbo als mbo betrokken zijn bij de opzet van het kenniscentrum, kun je het zien als een koppeling tussen CIV en CoE, aldus Van Dongen.

In het businessplan van het kenniscentrum zijn drie thema’s benoemd: ontwikkeling van maatschappelijk natuurbeheer, integrale gebiedsontwikkeling en ontwikkeling naar een duurzame stad. Je kunt daarbij denken aan natuurinclusieve landbouw, ecosysteemdiensten of groene daken. Het ministerie van EZ financiert het Kenniscentrum op basis van cofinanciering met een subsidie van 1 miljoen per jaar voor een periode van vier jaar. De goedkeuring is inmiddels binnen, verzekert van Dam, en een programmamanager is aangesteld.

(Bron foto: Ben ter Mull, Van Hall Larenstein)

Links

(1)