Menu
Nieuws

Start ‘Samenwerking landbouw en openbaar groen’

Landbouw en openbaar groen versterken elkaar in het landelijk gebied als goede afstemming plaatsvindt: ze versterken de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw, verhogen de natuurwaarde door jaarrond voedsel en de beschutting voor dieren en planten, verminderen uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en zorgen voor een aantrekkelijk recreatief landschap.

false

false