Nieuws

Start ‘Samenwerking landbouw en openbaar groen’

Landbouw en openbaar groen versterken elkaar in het landelijk gebied als goede afstemming plaatsvindt: ze versterken de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw, verhogen de natuurwaarde door jaarrond voedsel en de beschutting voor dieren en planten, verminderen uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en zorgen voor een aantrekkelijk recreatief landschap.

Na de zomer is Wageningen Environmental Research samen met 15 partijen gestart met het project “Netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking rondom landbouw en openbaar groen”. Het project richt zich op het ontwikkelen en afstemmen van het beheer van landbouw, akkerranden en openbaar groen. De samenwerking tussen boeren en openbaar groenbeheerders is essentieel voor een optimale inrichting van het landelijk gebied.

Pilotgebieden

Het project start in het kader van het Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen, Groene Cirkel Suikerbieten en Bijenlandschap West-Brabant. Er zijn drie pilotgebieden: omgeving Steenbergen in Noord-Brabant, meerdere locaties in Zeeland  en op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het Eiland van Dordtrecht in Zuid-Holland. Daarnaast worden regionale bijeenkomsten op dit thema georganiseerd en wordt gewerkt aan regionale kansenkaarten.

Eerste activiteit

In Zuid Holland zijn in augustus en september ‘demodagen’  georganiseerd. Tijdens deze middagen is samen met de betrokken partijen in het veld gekeken naar de kansen en knelpunten in het beheer van akkerranden en openbaar groen. Ter plekke waren verschillende mengsels van akkerranden en openbaar groen ingezaaid voor bijvoorbeeld natuur, recreatie en plaagbestrijding. De demodagen in Zuid-Holland werden georganiseerd door Collectief Zuid-Hollandse Eilanden, de provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research en Farm Frites.